Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Anthem of the Tuvan ASSR - Тооруктуг долгай таңдым (Tooruktug Dolgay Tangdym) (превод на вијетнамски)

Anthem of the Tuvan ASSR - Тооруктуг долгай таңдым

Тооруктуг долгай таңдым
Долганзымза тодар-ла мен
Тос-ла чүзүн малымайны
Доруктурза байыыр-ла мен.
 
Эзириктиг ээр-ле таңдым
Эргилзимзе тодар-ла мен
Эрээн-шокар малымайны
Азыраза байыыр-ла мен.
 
Поставио/ла: AussieMinecrafterAussieMinecrafter У: Недеља, 26/06/2022 - 04:56
превод на вијетнамскивијетнамски
Align paragraphs

Khu rừng đầy hạt thông

Khi tôi đi trong rừng
Tôi sẽ luôn hài lòng
Vì khu rừng của tôi giàu có với động vật và mọi thứ tôi cần
Có những ngọn núi, vách đá, rừng taiga, nơi tôi sinh ra.
 
Bởi vì thế tôi mạnh mẽ
Tôi sẽ chăn nuôi và trở nên giàu có.
Chín loài vật khác nhau - nếu tôi nghe chúng và cho chúng ăn
Và chăm sóc chúng như bản thân mình - tôi sẽ trở nên giàu có.
 
Хвала!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

Поставио/ла: AussieMinecrafterAussieMinecrafter У: Недеља, 26/06/2022 - 05:16
Коментари
Read about music throughout history