Evanescence - Tourniquet (превод на персијски)

превод на персијски

مرهم

Верзије: #1#2#3
سعی کردم درد رو نابود کنم
اما فقط بیشترش کردم
در بستر مرگ‌ام
و ازم خون سرخ پشیمونی و خیانت جاریه
دارم می‌میرم، به درگاه خدا دعا می‌کنم، خونریزی می‌کنم و فریاد می‌کشم
آیا انقدر از دست رفته‌م که دیگه نمی‌شه نجاتم داد؟
یعنی انقدر از دست رفته‌م؟
 
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
 
منو یادته؟
خیلی وقته که گم شده‌م
آیا در ورای این جهان خواهی بود
یا منو به دست فراموشی خواهی سپرد؟
دارم می‌میرم، به درگاه خدا دعا می‌کنم، خونریزی می‌کنم و فریاد می‌کشم
آیا انقدر از دست رفته‌م که دیگه نمی‌شه نجاتم داد؟
یعنی انقدر از دست رفته‌م؟
 
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
 
...می‌خوام بمیرم
 
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
خدای من، مرهم من
رستگاری رو به من برگردون
 
زخم‌هام، گور رو می‌طلبه؛
.روحم، رهایی رو
آیا انکار خواهم شد؟
مسیح؛
،مرهم
.خودکشی من
 
Поставио/ла: drizZle in the darK У: Уторак, 28/01/2014 - 19:24
Last edited by drizZle in the darK on Понедељак, 28/11/2016 - 10:50
енглески

Tourniquet

Коментари