Coldplay - Viva la vida (превод на хебрејски)

превод на хебрејски

Viva La Vida

Верзије: #1#2
אני שלטתי בעולם
הים עלה כשנתתי פקודה
עתה אני ישן לבד בבוקר
מטאטא את הרחובות
שהייתי פעם שולט עליהם
 
הייתי מגלגל את הקוביות
מרגיש את האימה בעיני אוייבי
מקשיב איך ההמון היה שר
"עכשיו המלך הזקן מת, יחי המלך"
 
לרגע החזקתי את המפתח
ואז הקירות נסגרו עליי
וגיליתי שארמונותיי עומדים
על עמודי מלח ועמודי חול
 
אני שומע פעמונים מירושלים מצלצלים
פרשים רומיים שרים
היי לי מראה, חרב ומגן
המיסיונרים שלי בשטח אויב
מסיבה מסוימת שאינני יכול להסביר
ברגע שאתה הולך, אין אף פעם
אף פעם מילה טובה
וזה היה כששלטתי בעולם
 
זאת הייתה רוח מרושעת ופראית
פרצה את הדלתות שאוכל להיכנס
חלונות מנופצים וצליל התופים
אנשים לא האמינו למה הפכתי
 
מהפכנים, חכו
לקבל את ראשי על מגש כסף
פשוט בובה על חוט יחיד
הו, מי אי פעם ירצה להיות מלך?
 
אני שומע פעמונים מירושלים מצלצלים
פרשים רומיים שרים
היי לי מראה, חרב ומגן
המיסיונרים שלי בשטח אויב
מסיבה מסוימת שאינני יכול להסביר
אני יודע שפיטר הקדוש יקרא בשמי
אף פעם מילה טובה
וזה היה כששלטתי בעולם
 
אוווו
 
אני שומע פעמונים מירושלים מצלצלים
פרשים רומיים שרים
היי לי מראה, חרב ומגן
המיסיונרים שלי בשטח אויב
מסיבה מסוימת שאינני יכול להסביר
אני יודע שפיטר הקדוש יקרא בשמי
אף פעם מילה טובה
וזה היה כששלטתי בעולם
 
Поставио/ла: Katana У: Среда, 18/11/2009 - 23:45
енглески

Viva la vida

Collections with "Viva la vida"
Coldplay: Top 3
Idioms from "Viva la vida"
See also
Коментари