Реклама

Wake Up Call (превод на персијски)

превод на персијскиперсијски
A A

ندای بیدار باش

من آنچه تو می گفتی را نشنیدم
من در احساسات خام زندگی میکنم عزیزم
من به سوالاتی پاسخ میدهم که شاید هرگز وجود نداشته باشد
و تو اگر به من خیانت کنی من مهربان نخواهم بود
پس تو لعنتی کی هستی که بخواهی مرا نجات دهی
چنین کاری هرگز از عهده من بر نمی آمد عزیزم
 
اگر تو به عشق نیاز داشتی
خب در اینصورت خواستار عشق باش
میتوانست عشق را ارائه دهد
اکنون من عشق دریافت میکنم
و این تقصیر من نیست
زیرا هر دوی شما سزاوار
آنچه که الان اتفاق میافتد هستید
پس دیگر کلمه ای نگو
 
ندای بیدار باش
هنگام صبح تو را با فرد دیگری در بستر من غافلگیر کرد
تو دیگر به من اهمیتی نمیدهی؟
تو به من اهمیتی نمیدهی؟ من چنین تصور نمیکنم.
یک متر و هشتاد و سه سانت قد
بی خبر وارد شد، پس مجبور بودم او را با شلیک گلوله بکشم
او دیگر در این دور و برها پیدایش نخواهد شد
بیاد به اینجا؟ من چنین تصور نمیکنم.
 
من خون به پا کردم تا تو را خوشنود کنم
تو لازم نبود با من آنطور رفتار کنی
و حال تو در بازی خودم مرا مغلوب میکنی
و حال من بالاخره خواب سنگینی خواهم کرد
و معشوق تو به صدای بلند فریاد میکشد
من صدایی را می شنوم و روی زمین میخوابم
 
اگر تو به عشق نیاز داشتی
خب در اینصورت خواستار عشق باش
میتوانست عشق را ارائه دهد
اکنون من عشق دریافت میکنم
و این تقصیر من نیست
زیرا هر دوی شما سزاوار
آنچه که الان اتفاق میافتد هستید
پس دیگر کلمه ای نگو
 
ندای بیدار باش
هنگام صبح تو را با فرد دیگری در بستر من غافلگیر کرد
تو دیگر به من اهمیتی نمیدهی؟
تو به من اهمیتی نمیدهی؟ من چنین تصور نمیکنم.
یک متر و هشتاد و سه سانت قد
بی خبر وارد شد، پس مجبور بودم او را با شلیک گلوله بکشم
او دیگر در این دور و برها پیدایش نخواهد شد.
بیاید به اینجا؟ من خیلی حس بدی ندارم، من خیلی حس بدی ندارم
 
من خیلی متاسفم عزیزم
آیا من کار اشتباهی کردم؟
اوه، من به چه چیزی فکر میکردم؟
آیا قلبش هنوز میزند؟
 
ندای بیدار باش
هنگام صبح تو را با فرد دیگری در بستر من غافلگیر کرد
تو دیگر به من اهمیتی نمیدهی؟
تو به من اهمیتی نمیدهی؟ من چنین تصور نمیکنم.
یک متر و هشتاد و سه سانت قد
بی خبر وارد شد، پس مجبور بودم او را با شلیک گلوله بکشم
او دیگر در این دور و برها پیدایش نخواهد شد.
او اینجا پیدایش نخواهد شد
من خیلی حس بدی ندارم
 
Хвала!
Поставио/ла: N.F.N.F. У: Недеља, 25/07/2021 - 02:41
енглески
енглески
енглески

Wake Up Call

Коментари
Read about music throughout history