When a Man Loves a Woman (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

وقتی مردی، زنی را دوست دارد

وقتی مردی، زنی را دوست دارد
نمیتواند فکرش را به چیز دیگری دهد
او ممکن است بخاطر چیز خوبی که پیدا کرده دنیا را تغییر دهد
اگر آن زن بد باشد وی قادر به دیدن آن نیست
نمیتواند هیچ کار بدی در مورد او انجام دهد
اگر بهترین دوستانش در مورد آن زن بی مبالاتی کنند به آنها پشت میکند
 
وقتی مردی، زنی را دوست دارد
تا آخرین سکه پولش را خرج میکند تا سعی کند هر آنچه آن مرد نیاز دارد به آن برسد
او از تمام راحتی خود میگذرد
و اگر آن زن بگوید لازم است وی در بیرون و در باران بخوابد چنین انجام میدهد
 
خوب، اگر مردی، زنی را دوست دارد
هر آنچه دارم به تو میدهم
تا سعی کنم عشق گرانبهایت را نگهدارم
عزیزم، لطفا" به من بد نکن
 
وقتی مردی، زنی را دوست دارد
در اعماق روحش
آن زن میتواند چنان بدبختی را برایش بیاورد
هر گاه آن زن با او مثل یک احمق رفتار کند
وی آخرین نفری است که آنرا میفهمد
چشمان عاشق هرگز قادر به دیدن نیست
 
وقتی مردی، زنی را دوست دارد
نمیتواند هیچ کار بدی در مورد او انجام دهد
او هرگز نمیتواند دختر دیگری را
در آغوش گیرد
بله، وقتی مردی، زنی را دوست دارد
من میدانم او دقیقا" چه حسی دارد
عزیزم، عزیزم، تو دنیای من هستی
وقتی مردی زنی را دوست دارد
من میدانم او دقیقا" چه حسی دارد
 
Поставио/ла: N.F.N.F. У: Недеља, 12/03/2017 - 05:03
Last edited by N.F.N.F. on Недеља, 19/03/2017 - 04:01
енглескиенглески

When a Man Loves a Woman

Коментари