Advertisement

You Are My All in All (превод на кинески)

Advertisement
превод на кинески

主是我一切

主,袮是我奋起力量,
主,袮是我寻找宝藏,
主,袮是我一切.
我寻求袮如同珍宝,
我定要紧紧追随袮,
主,袮是我一切.
 
耶稣神羔羊!
最尊贵的名.
耶稣神羔羊!
最尊贵的名.
 
除去我罪孽和重担,
我高声赞美袮圣名,
主,袮是我一切.
我跌倒有袮来扶持,
我干涸使我杯满溢,
主,袮是我一切.
 
耶稣神羔羊!
最尊贵的名.
耶稣神羔羊!
最尊贵的名.
 
Поставио/ла: chames У: Среда, 19/12/2012 - 04:30
Added in reply to request by Mickey123
енглески

You Are My All in All

Коментари