زبانم را نمی‌فهمی (Zabaanam Raa Nemifahmi) ( транскрипција)

زبانم را نمی‌فهمی

زبانم را نمی‌فهمی تو خطم را نمی‌خوانی
چنان بیگانه ای حتی که نامم را نمی‌دانی
 
تو آنقدر گیج و گنگی، در پلیدی‌های این غربت
که بیداری و قلب عاشق ما را نمی‌بینی
 
دل تو رفته در خواب و خیالت مست این رویا
سراسیمه رهایی در پی پس‌کوچه‌های سرد این دنیا
 
نگاه خسته‌ی ما را نمی‌بینی، شتاب ثانیه ها را نمی‌بینی
امید و آرزوهای ز هم بگسسته‌ی فردای دنیا رو نمی‌بینی
نمی‌بینی
 
من از بیگانگی‌های عجیب و پوچ این ملت ندارم انتظاری
از این ماتم که همچون من تو هم غربت‌نشینی و زبانم را نمی‌فهمی
چنان بیگانه‌ای حتی که نامم را نمی‌دانی
نمی‌دانی
 
نگاه خسته‌ی ما را نمی‌بینی، شتاب ثانیه ها را نمی‌بینی
امید و آرزوهای ز هم بگسسته‌ی فردای دنیا رو نمی‌بینی
نمی‌بینی
 
من از بیگانگی‌های عجیب و پوچ این ملت ندارم انتظاری
از این ماتم که همچون من تو هم غربت‌نشینی و زبانم را نمی‌فهمی
چنان بیگانه‌ای حتی که نامم را نمی‌دانی
نمی‌دانی
 
Поставио/ла: aariapooraariapoor У: Недеља, 28/02/2021 - 11:36
Коментари подносиоца:

من از بیگانگی‌های عجیب و پوچ این ملت ندارم انتظاری

транскрипција
Align paragraphs

Zabānam Rā Nemi‌fahmi

zabānam rā nemi‌fahmi to khatt-am rā nemi‌khāni
chonān bigāneh-ee hattā ke nāmam rā nemi‌dāni
 
to ānghadr gij o gongi, dar palidi‌-hāye in ghorbat
keh bidār o ghalb āshegh-e mā rā nemi‌bini
 
del to rafteh dar khāb o khiyālat mast in royā
sarāsimeh rahāyi dar pey-e paskooche‌h-hāye sard-e in donyā
 
negāh khaste‌h-ye mā rā nemi‌bini, shetāb-e sānieh-hā rā nemi‌bini
omid o ārezoohā-ye ze ham begosasteh-ye fardā-ye donyā ro nemi‌bini
nemi‌bini
 
man az bigānegi‌-hāye ajib o pooch in mellat nadāram entezāri
az in mātam ke ham-chon man to ham ghorbat-neshini o zabānam rā nemi‌fahmi
chonān bigāne‌h-ee hattā ke nāmam rā nemi‌dāni
nemi‌dāni
 
negāh khaste‌h-ye mā rā nemi‌bini, shetāb-e sānieh-hā rā nemi‌bini
omid o ārezoohā-ye ze ham begosasteh-ye fardā-ye donyā ro nemi‌bini
nemi‌bini
 
man az bigānegi‌-hāye ajib o pooch in mellat nadāram entezāri
az in mātam ke ham-chon man to ham ghorbat-neshini o zabānam rā nemi‌fahmi
chonān bigāne‌h-ee hattā ke nāmam rā nemi‌dāni
nemi‌dāni
 
Хвала!
thanked 4 times

در حسرت دیدار تو آواره‌ترینم
𝐿𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊,
𝐼'𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎 𝑜𝓃𝑒 😒
~ BΣΉZΛD ~
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
Help to improve AvaNevis, An Auto Transliterator
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
📛 ©️ 2021 under CC BY-NC-SA 4.0🔗
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶

Поставио/ла: aariapooraariapoor У: Недеља, 13/06/2021 - 02:12
Преводи за "زبانم را نمی‌فهمی ..."
транскрипција aariapoor
Коментари
Read about music throughout history