Zhang Rong Rong - 夜總會 (Yia tsong hue)

  • Извођач: Zhang Rong Rong ( 張蓉蓉( Tiunn Iong iong ))
  • Албум: 【夜總會】(2014)
Реклама
Taiwanese Hokkien
A A

夜總會 (Yia tsong hue)

今夜又是阮孤一個
捧著傷心的酒杯
來這又來這
明知感情是欠債
偏偏來 偏偏來
為他揹著十字架
 
熱鬧的夜總會
阮是傷心的人客
孤單的吧台
暗淡的燈火
懷念著過去咱兩人
將阮當作你的寶貝
不甘阮一杯又一杯
 
今夜誰人會為阮
心痛的代價
安慰阮
親像褪色的落花
 
今夜又是阮孤一個
捧著傷心的酒杯
來這又來這
明知感情是欠債
偏偏來 偏偏來
為他揹著十字架
 
熱鬧的夜總會
阮是傷心的人客
孤單的吧台
暗淡的燈火
懷念著過去咱兩人
將阮當作你的寶貝
不甘阮一杯又一杯
 
今夜誰人會為阮
心痛的代價
安慰阮
親像褪色的落花
 
熱鬧的夜總會
阮是傷心的人客
孤單的吧台
暗淡的燈火
懷念著過去咱兩人
將阮當作你的寶貝
不甘阮一杯又一杯
 
今夜誰人會為阮
心痛的代價
安慰阮
親像褪色的落花
 
Поставио/ла: Joyce SuJoyce Su У: Четвртак, 18/07/2019 - 12:50
Хвала!

 

Реклама
Видео снимак
Collections with "夜總會 (Yia tsong hue)"
Коментари