Öp (Translitteration)

Reklam
Translitteration
A A

Өп

Айнада бакыштығым
Бу йени бен, бен мийим
Кендимле таныштығым?
 
Дүнүмле бугүнүм
Джан джиғер кузу сармасы
Геч олду темиз олду
Гечмишимин кармасы
 
Йыкады гүнахларымдан
Бени масумийети
Дженнеттен гелен
Бир мелекти санки
 
Хер шейим тастамам
Йапмайа чалыштығым
Йазлығым кышлығым
Бир де йанына йакыштығым
 
Дүнүмле бугүнүм
Джан джиғер кузу сармасы
Геч олду темиз олду
Гечмишимин кармасы
 
Йыкады гүнахларымдан
Бени масумийети
Дженнеттен гелен
Бир мелекти санки
 
Бен о шелале сачлара
О ай, о хилал кашлара
О сүзме бал дудаклара
Өп өп өп өп дойамадым
 
Сүттен ак о гердана
Бир чыкар ки мейдана
Гел де уйма шейтана
Бак бак бак бак дурамадым
 
© Vladimir Sosnín
Inskickad av VoldimerisVoldimeris Fre, 13/04/2018 - 17:13

Öp

Kommentarer