Κειμήλια ( översättning till engelska)

Reklam
översättning till engelska engelska
A A

Heirlooms

Within the drawer still lives the silence.
Pictures that stay on kodac paper
Grotesque figures,
lost souls
I'm scared and I'm running in the black attic
lost in forests of yesterday.
 
Voices that get sarcastic in the dark
saying that I'm mortal.
I look down and spit out soot.
I'm affraid of ennui, I'm bored of living
 
I delay in hiding and he finds me right away
tall frozen guard.
I delay in hiding and I feel terror.
I'm late and I'll lose control
 
I remember you spoke two magic words.
I remember you had two glass eyes.
 
I delay in hiding and he finds me right away
cold angry guard.
I delay in seeing it and he kills me
blonde moldy enemy.
 
I delay in hiding and he finds me right away
cold angry guard.
I delay in seeing it and he kills me
blonde blody enemy.
 
Tack!
tackad 1 gång
Inskickad av Stavros KalStavros Kal Ons, 22/01/2020 - 06:23
Added in reply to request by jackiechanjackiechan

Κειμήλια

Fler översättningar av "Κειμήλια"
engelska Stavros Kal
Vänligen hjälp till att översätta "Κειμήλια"
Idioms from "Κειμήλια"
Kommentarer