Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

texter av Otava Yo

Otava Yo
Låttitel, Album, Språk
LåttexterÖversättningar
I Tell me ma - 3 in one ryska engelska
Na Retshke (На речке, на речке) ryska engelska
bulgariska
Во кузнице (Va Kuznitse) ryska engelska
Дворник (Dvornik) ryska engelska
Translitteration
Жил-был у бабушки серенький козлик (Zhil Bil u babushki sirinki kozlik) ryska engelska
Заберут меня в солдаты (Zaberut Menya v Soldaty) ryska engelska
Загорелась во поле калина ryska
Любишь ли ты
Заливочка (Zalivochka) ryska engelska
Иванушка-рачек (Ivanushka Ratshek) ryska engelska #1 #2
spanska
Кадриль (Kadril) ryska
Жили-были
engelska
spanska
Как в Иерусалиме рано зазвонили (Kak v Iyerusalime rano zazvonili) ryska
Рождество
engelska #1 #2
polska
Как на горке, на горе (Kak na gorke, na gore) ryska engelska
Камаринская (Karminskaya) ryska engelska
Крутится-вертится шарф голубой (Krutytsya-vertytsya sharf goluboyi) ryska
Дайте маленькое времечко весёлому побыть! 2015
engelska
Translitteration
Лезгинка (Lesginka) ryska engelska
Любишь ли ты? (Lyubish' li ty?) ryska
Любишь ли ты (2018)
engelska
spanska
rumänska
Небо и земля (Njeba i Zimla) ryska engelska
Ой, Дуся, ой, Маруся (Oi Dusya, oi Marusya) ryska
Про Диму и Петю (Pro Dimu i Petyu) ryska engelska
tyska
Про Ивана groove (Pro Ivana groove) ryska engelska
italienska
portugisiska
Сумецкая (Sumetskaya) ryska engelska #1 #2
Translitteration
У кошки четыре ноги (U koshki chetyre nogi) ryska
Дайте Маленькое Времечко Весёлому Побыть
engelska
serbiska
ukrainska
Что за песни (Shto za pesni) ryska engelska
Эх, яблочко (Ekh, yablochko) ryska
Kommentarer
Read about music throughout history