Полюбила гопаря ( översättning till vitryska)

Reklam

Полюбила гопаря

Отчего такий грустный мотив? Нет ответа.
Бо тому что с девчонкой ходив этим летом.
Бо тому что была комаров цела туча.
Ты подумала, что с гопарём
Тебе будет лучше, (3 раза)
Лучше.
 
Припев:
Полюбила гопаря,
Полюбила колдыря,
И теперь ты с гопарём,
С настоящим колдырём.
Дарить он тобе цветы,
Представитель гопоты.
Я ж сгораю от любви,
Вось такая cʼest la vie.
 
Дискачи посещаешь ты с им регулярно,
Модных шмоток тобе накупив нейких странных,
Типа Рэмбо, напялив очки и кроссовки.
Ты не верь, он обманет тебе,
Гопник ловкий, (3 раза)
Ловкий, ловкий.
 
Припев (с «дорыть» вместо «дарыть»).
 
Я смотрю на тебя, и моё сердце плачет.
Ты шагаешь, а рядом с тобой гопник скачет.
Модный парень, такой заводной Тарантино.
Ты ж такая хорошая, ён —
Такая скотина, (3 раза)
-тина.
 
Припев.
 
Вось такая cʼest la vie. (4 раза)
 
Inskickad av stoneowlstoneowl Fre, 18/11/2016 - 20:55
Senast ändrad av stoneowlstoneowl Fre, 29/06/2018 - 07:18
Anmärkning:

This is Trasianka: a mixed language between Russian and Belarusian. I wasn't sure how to mark this, so I've used 'Unknown'. As such, it has no standartised orthography, so I'll add two versions. This is version is in Russian orthography.

översättning till vitryska vitryska
Align paragraphs
A A

Палюбіла гапара

Чаму такі сумны матыў? Няма адказу.
Бо з дзеўчанём хадзіў гэтым летам.
Бо была камароў цэлая хмара.
Ты падумала, што з гапаром
Табе будзе лепей, (3 разы)
Лепей.
 
Прыпеў:
Палюбіла гапара,
Палюбіла калдыра,
І цяпер ты з гапаром,
З сапраўдным алкашом.
Дорыць ён табе кветкі,
Прадстаўнік гапаты,
Я ж згараю ад кахання,
Вось такая cʼest la vie.
 
Дыскачы наведваеш ты з ім рэгулярна,
Модных шмотак табе накупіў нейкіх дзіўных,
Быццам Рэмба, нацягнуў акуляры і красоўкі,
Ты не вер, ён ашукае цябе,
Гопнік спрытны, (3 разы)
Спрытны, спрытны.
 
Прыпеў.
 
Я гляджу на цябе, і маё сэрца плача.
Ты крочыш, а поруч з табой гопнік скача.
Модны хлопец, такі завадны Таранціна,
Ты ж такая добрая, ён —
Такая скаціна, (3 разы)
-ціна.
 
Прыпеў.
 
Вось такая cʼest la vie. (4 разы)
 
Inskickad av stoneowlstoneowl Fre, 18/11/2016 - 21:05
Anmärkning:

This is a translation into literary Belarusian.

Fler översättningar av "Полюбила гопаря"
vitryska stoneowl
Kommentarer