כשאת אומרת לא | Kshe'at Omeret Lo ( översättning till engelska)

Advertisements
hebreiska

כשאת אומרת לא | Kshe'at Omeret Lo

כשאת אומרת "לא", למה את מתכוונת?
למה את מתכוונת, כשאת אומרת "לא"?
האם ה"לא" הוא "לא" - ובאמת
אולי הוא רק "אולי, אך לא כעת",
או שה"לא" הוא רק "עוד לא"
אולי הוא "או", אולי הוא "בוא"
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן".
 
כשאת אומרת "לא" אני כבר לא יודע
מבולבל ומשתגע כשאת אומרת "לא"
כי אם אומר: "היא לא רוצה ממש"
אולי מחר תכריזי: "הוא חלש!"
"זה גבר זה? זה סתם קטין -
שומע לא - ומאמין".
ואם אלך אולי תאמרי "חבל"
אם אשאר אולי תגידי: "מנוול".
 
כשהיא אומרת "לא" למה היא מתכוונת?
למה היא מתכוונת כשהיא אומרת "לא"?
האם זה "לא" כזה מוחלט
או שה"לא" הוא רק זמני בלבד,
אולי הוא "טוב, אך לא עכשיו"
אולי זהו בעצם "נו"
אך אם היו אומרים רק "לא" ו"כן"
אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין...
 
כשאת אומרת "לא" למה את מתכוונת?
למה את מתחננת כשאת אומרת "לא"?
כי אם אינך רוצה בכלל בכלל
הגידי לי "סתלק כבר וחסל!"
תגידי "די" או: "עוף מפה"
רק אל נא, אל תגידי "לא"
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן".
 
כשהיא אומרת "לא" לזה היא מתכוונת,
לזה היא מתכוונת כשהיא אומרת "לא".
לכן ה"לא" שלה סופי, מוחלט,
רק היא קובעת, לא שום בית משפט,
אז תהיה לי תרנגול
ואל תהיה חכם גדול.
היא לא רומזת "כן", או "אולי" או "בוא",
כשהיא אומרת "לא", היא מתכוונת "לא!"
 
Inskickad av WelkesaWelkesa Tor, 14/03/2019 - 19:43
Senast ändrad av Thomas222Thomas222 Lör, 16/03/2019 - 15:18
Align paragraphs
översättning till engelska

When You Say "No"

When you say "No", what do you mean?
What do you mean, when you say "No"?
Is that "No" a "No" - when really
Could it be just a "Maybe, but not now",
Or is that "No" just a "Not yet"
Maybe it's an "Or", maybe it's a "Come here"
Because you say "No" so gracefully
That it sounds even more inviting than a "Yes".
 
When you say "No", I just don't know anymore
I get confused and lose my mind when you say "No"
Because if I say: "She doesn't really want this"
Perhaps tomorrow you'll proclaim: "He's weak!"
"You call that a man? He's just a minor -
He hears a 'no' - and believes it".
And if I'll leave, maybe you'd say: "What a shame",
If I'll stay, maybe you'd say: "Bastard".
 
When she says "No", what does she mean?
What does she mean, when she says "No"?
Is it an absolute "No"
Or is that "No" just temporary,
Maybe it's a "Fine, but not now"
Maybe it's actually a "Go on"
But if they'd only say "No" and "Yes"
Then nothing would've been interesting...
 
When you say "No", what do you mean?
What are you begging for, when you say "No"?
Because if you don't want this at all
Tell me: "Just get out of here!"
Say "Enough" or "Get lost"
Just please don't, don't say "No"
Because you say "No" so gracefully
That it sounds even more inviting than a "Yes".
 
When she says "No", that is what she means,
That is what she means, when she says "No".
So her "No" is final, absolute,
Only she can decide, not a court,
So just be a chicken
And don't be a smart ass.
She doesn't hint a "Yes", or a "Maybe" or a "Come here",
When she says "No", she means "No!"
 
Inskickad av Thomas222Thomas222 Tor, 14/03/2019 - 23:37
Added in reply to request by WelkesaWelkesa
See also
Kommentarer
Thomas222Thomas222    Tor, 14/03/2019 - 23:56

[@Welkesa], wasn't this requested? Is something wrong?

Would you like someone else to translate it for you?

WelkesaWelkesa    Fre, 15/03/2019 - 00:57

@Thomas222, Thanks for the translation! Everything looks good. Was there something wrong with my request?