أغنية عن شهر ديسمبر | Ughniya 'an shahri December [Once Upon a December] ( översättning till persiska)

Reklam

أغنية عن شهر ديسمبر | Ughniya 'an shahri December [Once Upon a December]

داخلي شيء خفي
لكني لا أتذكر
لحن ما, صوت شجي
أغنية عن شهر ديسمبر
 
دائما حولي وقبل النوم
لكنها تبدو حقيقة اليوم
كل ما مرت بخاطري
تلهب مشاعري
 
دائما حولي وقبل النوم
لكنها تبدو حقيقة اليوم
كل ما مرت بخاطري
تلهب مشاعري
 
كالحنين والحنان
أكثر من هذا وأكثر
خلف الجبين, فوق اللسان
لكني لا أتذكر
لحن ما, صوت شجي
أغنية عن شهر ديسمبر
 
Inskickad av GeheiligtGeheiligt Tis, 16/06/2015 - 14:42
Senast ändrad av IceyIcey Tis, 27/03/2018 - 14:40
översättning till persiska persiska
Align paragraphs

ترانه ای از ماه دسامبر

درونم چیزی پنهان است
اما به خاطر نمی آورم
لحنی خاص؛صدایی لطیف
ترانه ای درباره ی ماه دسامبر
 
همیشه اطرافمی و قبل از خواب
گویی امروز به حقیقت پیوسته
هر لحظه به ذهنم خطور میکنی
احساساتم شعله ور میشود
 
همیشه اطرافمی و قبل از خواب
گویی امروز به حقیقت پیوسته
هر لحظه به ذهنم خطور میکنی
احساساتم شعله ور میشود
 
مثل نوستالژی و عشق و عاشقی
بیشتر از آن و باز هم بیشتر
پشت پیشانی م هست سر زبونمه
اما به خاطر نمی آورم
اون لحن صدارو؛ صدای دلنشین رو
ترانه ای از ماه دسامبر و
 
Tack!
thanked 5 times
Inskickad av art_mhz2003art_mhz2003 Tis, 18/02/2020 - 19:41
Kommentarer