texter av AnnenMayKantereit

LåttexterÖversättningarBegäranden
21, 22, 23 tyska bulgariska
engelska
franska
grekiska
ryska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
ukrainska
3. Stock tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
italienska #1 #2
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
Alle fragen tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska #1 #2
franska
italienska
spanska
turkiska
holländska
makedonska
polska
portugisiska
Aufgeregt tyska
12
engelska
turkiska #1 #2
holländska
portugisiska
Ausgehen tyska engelska
franska
italienska
spanska
turkiska
albanska
holländska
makedonska
polska
portugisiska
Barfuß am Klavier tyska
Alles nix Konkretes (2014)
arabiska
bulgariska
engelska #1 #2
franska
grekiska
italienska #1 #2
kroatiska
persiska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ungerska
finska
holländska
makedonska
portugisiska
serbiska
ukrainska
Esperanto
Bitte bleib tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
ryska
spanska
turkiska
holländska
serbiska
ukrainska
Can't Get You out of My Head engelska turkiska
Das Gefühl tyska
12
engelska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
Das Krokodil tyska
Alles nix konkretes
bulgariska
engelska
franska
ryska
turkiska
holländska
Die Letzte Ballade tyska
12
engelska
turkiska
holländska
portugisiska
Don't Give Up Forgiving engelska ryska #1 #2
turkiska
tyska
ukrainska
Don't You Say a Word engelska bulgariska
tyska
Du bist anders tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
franska
italienska
kroatiska
persiska
ryska
spanska
turkiska
finska
holländska
makedonska
polska
portugisiska
Du bist überall tyska
Alles nix Konkretes
bulgariska
engelska
franska
ryska
turkiska
Erzählzeit tyska engelska
Es geht mir gut tyska
Alles nix Konkretes (2016)
bulgariska
engelska #1 #2
franska
italienska
ryska
turkiska #1 #2
holländska
portugisiska
Freitagabend tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
franska
ryska
turkiska
holländska
Ganz egal tyska
12
engelska
grekiska
italienska
kroatiska
turkiska
holländska
portugisiska
Gegenwart tyska
12
engelska
italienska
ryska
turkiska
holländska
portugisiska
Gegenwartsbewältigung tyska
12
engelska
italienska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
Hinter klugen Sätzen tyska
Schlagschatten
engelska #1 #2 #3
franska #1 #2
italienska
ryska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
Ich geh' heut' nicht mehr tanzen tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
italienska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska
ungerska
holländska
makedonska
persiska
In meinem Bett tyska
Schlagschatten
engelska #1 #2
franska
italienska
turkiska
holländska
Intro tyska
12
engelska
italienska
turkiska
holländska
portugisiska
Jeden Morgen tyska bulgariska
engelska
franska
ryska
turkiska
finska
holländska
portugisiska
Jenny Jenny tyska
Schlagschatten
engelska #1 #2
franska
italienska
ryska
turkiska
ungerska
holländska
portugisiska
Länger bleiben tyska
Alles nix Konkretes (2014)
bulgariska
engelska #1 #2
franska
ryska
turkiska
holländska
portugisiska
Made Me Believe engelska
Cardinal Sessions
ryska #1 #2
tyska
Marie tyska bulgariska
engelska
franska
italienska
ryska
spanska
turkiska
Afrikaans
holländska
portugisiska
svenska
Mein Mitbewohner tyska
Alles nix konkretes
engelska
ryska
turkiska
Mir wär' lieber, du weinst tyska
Alles nix konkretes
bulgariska
engelska
franska
italienska
ryska #1 #2
turkiska
holländska
portugisiska
Neues Zimmer tyska
Alles nix Konkretes
engelska #1 #2
italienska
ryska #1 #2
turkiska
holländska
portugisiska
Nicht nichts tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3 #4 #5
franska
italienska #1 #2
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ungerska
Esperanto
holländska
makedonska
portugisiska #1 #2
ukrainska
Non c'e maggio italienska engelska
Nur nicht aus Liebe weinen tyska bulgariska
engelska #1 #2
turkiska
makedonska
Nur wegen dir tyska engelska #1 #2
franska
italienska
ryska
spanska
turkiska
ungerska
holländska
portugisiska
Oft gefragt tyska bosniska
bulgariska
danska #1 #2
engelska #1 #2 #3 #4 #5
franska
italienska
ryska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ungerska
finska
holländska
makedonska
polska
portugisiska
serbiska
svenska
Esperanto
Outro tyska
12
engelska
turkiska
holländska
portugisiska
Ozean tyska engelska #1 #2 #3
franska
italienska
kroatiska
tjeckiska
turkiska
holländska
portugisiska
Paloma tyska
12
engelska
italienska
turkiska
holländska
portugisiska
Pocahontas tyska
Alles nix Konkretes (2014)
bulgariska #1 #2
engelska #1 #2 #3 #4
franska #1 #2
italienska
ryska
spanska
turkiska
ungerska
Esperanto
holländska
makedonska
portugisiska
Roxanne engelska turkiska
Schlagschatten tyska
Schlagschatten
engelska
franska
italienska
ryska
turkiska
holländska
portugisiska
svenska
Schon krass tyska engelska
Schon krass tyska
Schlagschatten (2018)
engelska #1 #2
franska
italienska
ryska
tjeckiska
turkiska
Slovenska
holländska
portugisiska
Sieben Jahre tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
italienska
kroatiska
turkiska
Afrikaans
holländska
makedonska
Sitting in the Sun engelska tyska
So laut so leer tyska
12 (2020)
engelska
turkiska
holländska
portugisiska
So wie 's war tyska
12
engelska
italienska
turkiska
portugisiska
Sometimes I Like to Lie engelska franska
ryska
turkiska #1 #2
tyska
Spätsommerregen tyska
12
engelska
italienska
turkiska
holländska
portugisiska
Summer Days Don't Die engelska
Cardinal Sessions
franska
kroatiska
ryska #1 #2
turkiska
tyska
ukrainska
serbiska
Tom's Diner engelska franska
turkiska
holländska
Tommi tyska
Tommi
engelska #1 #2 #3
turkiska
Slovenska
holländska
makedonska
portugisiska
Vergangenheit tyska
12
engelska
turkiska
holländska
portugisiska
Vielleicht vielleicht tyska
Schlagschatten
engelska
franska
italienska
ryska
spanska
turkiska
Afrikaans
holländska
makedonska
Warte auf mich (Padaschdi) tyska
12
engelska #1 #2
italienska
ryska
turkiska
holländska
polska
portugisiska
Weiße Wand tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
franska
italienska
ryska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
Wohin du gehst tyska bulgariska
engelska
franska
italienska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska
holländska
makedonska
portugisiska
Zukunft tyska
12
engelska
italienska
spanska
turkiska
holländska
portugisiska
AnnenMayKantereit begäranden om transkriptioner
I Am Easy  engelska 
Kommentarer
Read about music throughout history