Texter av AnnenMayKantereit

SångtexterÖversättningarÖnskningar
21, 22, 23 tyska bulgariska
engelska
franska
grekiska
holländska
portugisiska
ryska
spanska
turkiska
ukrainska
3. Stock tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
holländska
italienska #1 #2
portugisiska
spanska
turkiska
Alle fragen tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
portugisiska
spanska
turkiska
Ausgehen tyskaalbanska
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
spanska
turkiska
Barfuß am Klavier tyska
Alles nix Konkretes (2014)
arabiska
bulgariska
engelska #1 #2
finska
franska
grekiska
holländska
italienska #1 #2
persiska
portugisiska
ryska
serbiska
spanska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ukrainska
ungerska
Esperanto
Bitte bleib tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
holländska
ryska
serbiska
spanska
turkiska
ukrainska
Can't Get You out of My Head engelska turkiska
Das Krokodil tyska
Alles nix konkretes
bulgariska
engelska
franska
holländska
ryska
turkiska
Don't Give Up Forgiving engelska ryska #1 #2
turkiska
tyska
ukrainska
Don't You Say a Word engelska bulgariska
tyska
Du bist anders tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
finska
franska
holländska
italienska
persiska
ryska
spanska
turkiska
Du bist überall tyska
Alles nix Konkretes
bulgariska
engelska
franska
ryska
turkiska
Erzählzeit tyska engelska
Es geht mir gut tyska
Alles nix Konkretes (2016)
bulgariska
engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
turkiska #1 #2
Freitagabend tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
franska
holländska
ryska
turkiska
Hinter klugen Sätzen tyska
Schlagschatten
engelska #1 #2 #3
franska #1 #2
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
turkiska
Ich geh' heut' nicht mehr tanzen tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska
ungerska
persiska
In meinem Bett tyska
Schlagschatten
engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
turkiska
Jeden Morgen tyska bulgariska
engelska
finska
franska
holländska
portugisiska
ryska
turkiska
Jenny Jenny tyska
Schlagschatten
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
turkiska
ungerska
Länger bleiben tyska
Alles nix Konkretes (2014)
bulgariska
engelska #1 #2
franska
holländska
portugisiska
ryska
turkiska
Made Me Believe engelska
Cardinal Sessions
ryska #1 #2
tyska
Marie tyska bulgariska
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
svenska
turkiska
Mein Mitbewohner tyska
Alles nix konkretes
engelska
ryska
turkiska
Mir wär' lieber, du weinst tyska
Alles nix konkretes
bulgariska
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska #1 #2
turkiska
Neues Zimmer tyska
Alles nix Konkretes
engelska #1 #2
holländska
italienska
portugisiska
ryska #1 #2
turkiska
Nicht nichts tyska bulgariska
engelska #1 #2 #3 #4 #5
franska
holländska
italienska #1 #2
portugisiska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ukrainska
ungerska
Esperanto
Non c'e maggio italienska engelska
Nur nicht aus Liebe weinen tyska bulgariska
engelska #1 #2
turkiska
Nur wegen dir tyska engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
turkiska
ungerska
Oft gefragt tyska bosniska
bulgariska
danska #1 #2
engelska #1 #2 #3 #4 #5
franska
holländska
italienska
polska
portugisiska
ryska
serbiska
svenska
tjeckiska
turkiska #1 #2
ungerska
Esperanto
Ozean tyska engelska #1 #2 #3
franska
holländska
portugisiska
tjeckiska
turkiska
Pocahontas tyska
Alles nix Konkretes (2014)
bulgariska #1 #2
engelska #1 #2 #3 #4
Esperanto
franska #1 #2
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
turkiska
ungerska
Roxanne engelska turkiska
Schlagschatten tyska
Schlagschatten
engelska
franska
holländska
italienska
ryska
svenska
turkiska
Schon krass tyska engelska
Schon krass tyska
Schlagschatten (2018)
engelska #1 #2
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
tjeckiska
turkiska
Sieben Jahre tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
holländska
italienska
turkiska
Sitting in the Sun engelska tyska
Sometimes I Like to Lie engelska franska
ryska
turkiska #1 #2
tyska
Summer Days Don't Die engelska
Cardinal Sessions
franska
kroatiska
ryska #1 #2
turkiska
tyska
ukrainska
serbiska
Tom's Diner engelska franska
holländska
turkiska
Tommi tyska
Tommi
engelska #1 #2 #3
holländska
portugisiska
turkiska
Vielleicht vielleicht tyska
Schlagschatten
engelska
franska
holländska
italienska
ryska
spanska
turkiska
Weiße Wand tyska
Schlagschatten
bulgariska
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
turkiska
Wohin du gehst tyska bulgariska
engelska
franska
holländska
italienska
portugisiska
ryska
spanska
tjeckiska
turkiska
AnnenMayKantereit transcription requests
I Am Easy  engelska 
Kommentarer
Read about music throughout history