Texter av Antonio Porchia

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Voces 001 spanska
Voces (1943) - 001
engelska
franska
italienska
katalanska
ryska
tyska
Voces 002 spanska
Voces (1943) - 002
engelska
franska
italienska
katalanska
rumänska
ryska
tyska
Voces 003 spanska
Voces (1943) - 003
engelska
franska
katalanska
rumänska
ryska
tyska
Voces 004 spanska
Voces (1943) - 004
engelska
franska
italienska
katalanska
rumänska
ryska
tyska
Voces 005 spanska
Voces (1943) - 005
engelska
franska
katalanska
kroatiska
ryska
tyska
Voces 006 spanska
Voces (1943) - 006
engelska
franska
italienska
katalanska
kroatiska
rumänska
ryska
tyska
Voces 007 spanska
Voces (1943) - 007
engelska
franska
italienska
katalanska
kroatiska
ryska
tyska
Voces 008 spanska
Voces (1943) - 008
engelska
franska
italienska
katalanska
kroatiska
ryska
tyska
Voces 009 spanska
Voces (1943) - 009
engelska
franska
italienska
katalanska
kroatiska
rumänska
ryska
tyska
Voces 010 spanska
Voces (1943) - 010
engelska
franska
italienska
katalanska
kroatiska
rumänska
ryska
tyska
Voces 011 spanska
Voces (1943) - 011
engelska
franska #1 #2
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 012 spanska
Voces (1943) - 012
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 013 spanska
Voces (1943) - 013
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 014 spanska
Voces (1943) - 014
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 015 spanska
Voces (1943) - 015
franska
italienska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 016 spanska
Voces (1943) - 016
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 017 spanska
Voces (1943) - 017
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 018 spanska
Voces (1943) - 018
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 019 spanska
Voces (1943) - 019
engelska
franska
katalanska
kroatiska
rumänska
tyska
Voces 020 spanska
Voces (1943) - 020
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 021 spanska
Voces (1943) - 021
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 022 spanska
Voces (1943) - 022
engelska
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 023 spanska
Voces (1943) - 023
engelska
franska
katalanska
kroatiska
rumänska
tyska
Voces 024 spanska
Voces (1943) - 024
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 025 spanska
Voces (1943) - 025
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 026 spanska
Voces (1943) - 026
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 027 spanska
Voces (1943) - 027
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 028 spanska
Voces (1943) - 028
engelska #1 #2
franska
katalanska
kroatiska
tyska
Voces 029 spanska
Voces (1943) - 029
engelska #1 #2
franska
katalanska
tyska
Voces 030 spanska
Voces (1943) - 030
engelska
franska
italienska
katalanska
tyska
Voces 031 spanska
Voces (1943) - 031
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 032 spanska
Voces (1943) - 032
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 033 spanska
Voces (1943) - 033
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 034 spanska
Voces (1943) - 034
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 035 spanska
Voces (1943) - 035
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 036 spanska
Voces (1943) - 036
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 037 spanska
Voces (1943) - 037
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 038 spanska
Voces (1943) - 038
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 039 spanska
Voces (1943) - 039
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 040 spanska
Voces (1943) - 040
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 041 spanska
Voces (1943) - 041
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 042 spanska
Voces (1943) - 042
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 043 spanska
Voces (1943) - 043
engelska
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 044 spanska
Voces (1943) - 044
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 045 spanska
Voces (1943) - 045
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 046 spanska
Voces (1943) - 046
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 047 spanska
Voces (1943) - 047
franska
katalanska
tyska
Voces 048 spanska
Voces (1943) - 048
franska
katalanska
tyska
Voces 049 spanska
Voces (1943) - 049
franska
katalanska
tyska
Voces 050 spanska
Voces (1943) - 050
franska
katalanska
tyska
Voces 051 spanska
Voces (1943) - 051
franska
katalanska
tyska
Voces 052 spanska
Voces (1943) - 052
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 053 spanska
Voces (1943) - 053
franska
katalanska
tyska
Voces 054 spanska
Voces (1943) - 054
franska
katalanska
tyska
Voces 055 spanska
Voces (1943) - 055
franska
katalanska
tyska
Voces 056 spanska
Voces (1943) - 056
franska
katalanska
tyska
Voces 057 spanska
Voces (1943) - 057
franska
katalanska
tyska
Voces 058 spanska
Voces (1943) - 058
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 059 spanska
Voces (1943) - 059
franska
katalanska
tyska
Voces 060 spanska
Voces (1943) - 060
franska
katalanska
tyska
Voces 061 spanska
Voces (1943) - 061
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 062 spanska
Voces (1943) - 062
franska
katalanska
tyska
Voces 063 spanska
Voces (1943) - 063
franska
katalanska
tyska
Voces 064 spanska
Voces (1943) - 064
franska
katalanska
tyska
Voces 065 spanska
Voces (1943) - 065
franska
katalanska
tyska
Voces 066 spanska
Voces (1943) - 066
franska
katalanska
tyska
Voces 067 spanska
Voces (1943) - 067
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 068 spanska
Voces (1943) - 068
franska
katalanska
tyska
Voces 069 spanska
Voces (1943) - 069
franska
katalanska
tyska
Voces 070 spanska
Voces (1943) - 070
franska
katalanska
tyska
Voces 071 spanska
Voces (1943) - 071
engelska
franska
holländska
katalanska
tyska
Voces 072 spanska
Voces (1943) - 072
franska
katalanska
tyska
Voces 073 spanska
Voces (1943) - 073
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 074 spanska
Voces (1943) - 074
franska
katalanska
tyska
Voces 075 spanska
Voces (1943) - 075
franska
italienska
katalanska
tyska
Voces 076 spanska
Voces (1943) - 076
franska
katalanska
tyska
Voces 077 spanska
Voces (1943) - 077
franska
katalanska
tyska
Voces 078 spanska
Voces (1943) - 078
franska
katalanska
tyska
Voces 079 spanska
Voces (1943) - 079
franska
katalanska
tyska
Voces 080 spanska
Voces (1943) - 080
franska #1 #2 #3
katalanska
tyska
Voces 081 spanska
Voces (1943) - 081
franska
katalanska
tyska
Voces 082 spanska
Voces (1943) - 082
franska
katalanska
tyska
Voces 083 spanska
Voces (1943) - 083
franska
katalanska
tyska
Voces 084 spanska
Voces (1943) - 084
franska
katalanska
tyska
Voces 085 spanska
Voces (1943) - 085
franska
katalanska
tyska
Voces 086 spanska
Voces (1943) - 086
franska
katalanska
tyska
Voces 087 spanska
Voces (1943) - 087
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 088 spanska
Voces (1943) - 088
franska
katalanska
tyska
Voces 089 spanska
Voces (1943) - 089
franska
katalanska
tyska
Voces 090 spanska
Voces (1943) - 090
franska
katalanska
tyska
Voces 091 spanska
Voces (1943) - 091
franska
katalanska
tyska
Voces 092 spanska
Voces (1943) - 092
franska
katalanska
tyska
Voces 093 spanska
Voces (1943) - 093
franska
katalanska
tyska
Voces 094 spanska
Voces (1943) - 094
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 095 spanska
Voces (1943) - 095
franska
katalanska
tyska
Voces 096 spanska
Voces (1943) - 096
franska
katalanska
tyska
Voces 097 spanska
Voces (1943) - 097
franska
katalanska
tyska
Voces 098 spanska
Voces (1943) - 098
franska
katalanska
tyska
Voces 099 spanska
Voces (1943) - 099
engelska
franska
katalanska
tyska
Voces 100 spanska
Voces (1943) - 100
engelska
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 101 spanska
Voces (1943) - 101
engelska
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 102 spanska
Voces (1943) - 102
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 103 spanska
Voces (1943) - 103
engelska
franska #1 #2
katalanska
tyska
Voces 104 spanska
Voces (1943) - 104
engelska
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 105 spanska
Voces (1943) - 105
engelska
franska #1 #2
katalanska
rumänska
ryska
tyska
Voces 106 spanska
Voces (1943) - 106
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 107 spanska
Voces (1943) - 107
franska
katalanska
rumänska
ryska
tyska
Voces 108 spanska
Voces (1943) - 108
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 109 spanska
Voces (1943) - 109
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 110 spanska
Voces (1943) - 110
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 111 spanska
Voces (1943) - 111
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 112 spanska
Voces (1943) - 112
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 113 spanska
Voces (1943) - 113
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 114 spanska
Voces (1943) - 114
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 115 spanska
Voces (1943) - 115
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 116 spanska
Voces (1943) - 116
franska
katalanska
tyska
Voces 117 spanska
Voces (1943) - 117
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 118 spanska
Voces (1943) - 118
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 119 spanska
Voces (1943) - 119
franska
katalanska
tyska
Voces 120 spanska
Voces (1943) - 120
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 121 spanska
Voces (1943) - 121
franska
katalanska
tyska
Voces 122 spanska
Voces (1943) - 122
franska
katalanska
rumänska
tyska
Voces 123 spanska
Voces (1943) - 123
franska
katalanska
tyska
Voces 124 spanska
Voces (1943) - 124
franska
katalanska
tyska
Voces 125 spanska
Voces (1943) - 125
franska
katalanska
tyska
Voces 126 spanska
Voces (1943) - 126
franska
katalanska
tyska
Voces 127 spanska
Voces (1943) - 127
franska
katalanska
tyska
Voces 128 spanska
Voces (1943) - 128
franska
katalanska
tyska
Voces 129 spanska
Voces (1943) - 129
franska
katalanska
tyska
Voces 130 spanska
Voces (1943) - 130
franska
katalanska
tyska
Voces 131 spanska
Voces (1943) - 131
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 132 spanska
Voces (1943) - 132
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 133 spanska
Voces (1943) - 133
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 134 spanska
Voces (1943) - 134
engelska
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 135 spanska
Voces (1943) - 135
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 136 spanska
Voces (1943) - 136
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 137 spanska
Voces (1943) - 137
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 138 spanska
Voces (1943) - 138
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 139 spanska
Voces (1943) - 139
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 140 spanska
Voces (1943) - 140
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 141 spanska
Voces (1943) - 141
franska
ryska
tyska
Voces 142 spanska
Voces (1943) - 142
franska #1 #2
ryska
tyska
Voces 143 spanska
Voces (1943) - 143
franska
rumänska
ryska
tyska
Voces 144 spanska
Voces (1943) - 144
franska #1 #2 #3
ryska
tyska
Voces 145 spanska
Voces (1943) - 145
franska #1 #2
ryska
tyska
Voces 146 spanska
Voces (1943) - 146
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 147 spanska
Voces (1943) - 147/8
franska
tyska
Voces 148/9 spanska
Voces (1943) - 148/9
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 150 spanska
Voces (1943) - 150
franska
katalanska
ryska
tyska
Voces 151 spanska
Voces (1943) - 151
franska
ryska
tyska
Voces 152 spanska
Voces (1943) - 152
franska
ryska
tyska
Voces 153 spanska
Voces (1943) - 153
franska
ryska
tyska
Voces 154 spanska
Voces (1943) - 154
franska
ryska
tyska
Voces 155 spanska
Voces (1943) - 155
franska
ryska
tyska
Voces 156 spanska
Voces (1943) - 156
franska
ryska
tyska
Voces 157 spanska
Voces (1943) - 157
franska
rumänska
ryska
tyska
Voces 158 spanska
Voces (1943) - 158
franska
ryska
tyska
Voces 159 spanska
Voces (1943) - 159
engelska
franska
ryska
tyska
Voces 160 spanska
Voces (1943) - 160
franska
ryska
tyska
Voces 161 spanska
Voces (1943) - 161
franska
rumänska
ryska
tyska
Voces 162 spanska
Voces (1943) - 162
franska
tyska
Voces 163 spanska
Voces (1943) - 163
franska
ryska
tyska
Voces 164 spanska
Voces (1943) - 164
franska #1 #2
ryska
tyska
Voces 165 spanska
Voces (1943) - 165
franska
ryska
tyska
Voces 166 spanska
Voces (1943) - 166
franska
ryska
tyska
Voces 167 spanska
Voces (1943) - 167
franska
ryska
tyska
Voces 168 spanska
Voces (1943) - 168
franska
ryska
tyska
Voces 169 spanska
Voces (1943) - 169
franska
tyska
Voces 170 spanska
Voces (1943) - 170
franska
ryska
tyska
Voces 171 spanska
Voces (1943) - 171
franska
ryska
tyska
Voces 172 spanska
Voces (1943) - 172
franska
ryska
tyska
Voces 173 spanska
Voces (1943) - 173
franska
ryska
tyska
Voces 174 spanska
Voces (1943) - 174
franska
ryska
tyska
Voces 175 spanska
Voces (1943) - 175
franska
ryska
tyska
Voces 176 spanska
Voces (1943) - 176
franska #1 #2
ryska
tyska
Voces 177 spanska
Voces (1943) - 177
franska
ryska
tyska
Voces 178 spanska
Voces (1943) - 178
franska #1 #2
ryska
tyska
Voces 179 spanska
Voces (1943) - 179
franska
ryska
tyska
Voces 180 spanska
Voces (1943) - 180
franska
ryska
tyska
Voces 181 spanska
Voces (1943) - 181
franska
ryska
tyska
Voces 182 spanska
Voces (1943) - 182
franska
ryska
tyska
Voces 183 spanska
Voces (1943) - 183
franska
ryska
tyska
Voces 184 spanska
Voces (1943) - 184
franska
ryska
tyska
Voces 185 spanska
Voces (1943) - 185
franska
ryska
tyska
Voces 186 spanska
Voces (1943) - 186
franska
ryska
tyska
Voces 187 spanska
Voces (1943) - 187
franska
ryska
tyska
Voces 188 spanska
Voces (1943) - 188
franska
tyska
Voces 189 spanska
Voces (1943) - 189
franska
ryska
tyska
Voces 190 spanska
Voces (1943) - 190
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 001 spanska
Voces (1943) - 2.001
engelska
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 002 spanska
Voces (1943) - 2.002
franska
tyska
Voces nuevas 003 spanska
Voces (1943) - 2.003
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 004 spanska
Voces (1943) - 2.004
franska
tyska
Voces nuevas 005 spanska
Voces (1943) - 2.005
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 006 spanska
Voces (1943) - 2.006
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 007 spanska
Voces (1943) - 2.007
engelska
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 008 spanska
Voces (1943) - 2.008
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 009 spanska
Voces (1943) - 2.009
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 010 spanska
Voces (1943) - 2.010
engelska
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 011 spanska
Voces (1943) - 2.011
engelska
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 012 spanska
Voces (1943) - 2.012
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 013 spanska
Voces (1943) - 2.013
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 014 spanska
Voces (1943) - 2.014
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 015 spanska
Voces (1943) - 2.015
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 016 spanska
Voces (1943) - 2.016
franska
tyska
Voces nuevas 017 spanska
Voces (1943) - 2.017
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 018 spanska
Voces (1943) - 2.018
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 019 spanska
Voces (1943) - 2.019
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 020 spanska
Voces (1943) - 2.020
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 021 spanska
Voces (1943) - 2.021
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 022 spanska
Voces (1943) - 2.022
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 023 spanska
Voces (1943) - 2.023
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 024 spanska
Voces (1943) - 2.024
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 025 spanska
Voces (1943) - 2.025
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 026 spanska
Voces (1943) - 2.026
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 027 spanska
Voces (1943) - 2.027
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 028 spanska
Voces (1943) - 2.028
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 029 spanska
Voces (1943) - 2.029
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 030 spanska
Voces (1943) - 2.030
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 031 spanska
Voces (1943) - 2.031
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 032 spanska
Voces (1943) - 2.032
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 033 spanska
Voces (1943) - 2.033
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 034 spanska
Voces (1943) - 2.034
franska
tyska
Voces nuevas 035 spanska
Voces (1943) - 2.035
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 036 spanska
Voces (1943) - 2.036
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 037 spanska
Voces (1943) - 2.037
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 038 spanska
Voces (1943) - 2.038
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 039 spanska
Voces (1943) - 2.039
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 040 spanska
Voces (1943) - 2.040
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 041 spanska
Voces (1943) - 2.041
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 042 spanska
Voces (1943) - 2.042
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 043 spanska
Voces (1943) - 2.043
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 044 spanska
Voces (1943) - 2.044
franska
rumänska
ryska
tyska
Voces nuevas 045 spanska
Voces (1943) - 2.045
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 046 spanska
Voces (1943) - 2.046
engelska
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 047 spanska
Voces (1943) - 2.047
franska
italienska
ryska
tyska
Voces nuevas 048 spanska
Voces (1943) - 2.048
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 049 spanska
Voces (1943) - 2.049
franska
ryska
tyska
Voces nuevas 050 spanska
Voces (1943) - 2.050
engelska
franska
tyska
Kommentarer
Read about music throughout history