Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Russian Empire, National Anthem of the - Бо́же, Царя́ храни́ (Bozhe, Tsarya khrani) ( översättning till Vietnamesiska)

Russian Empire, National Anthem of the - Бо́же, Царя́ храни́

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ! (x2)
 
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни! (x2)
 
Inskickad av AussieMinecrafterAussieMinecrafter 2022-07-03
översättning till VietnamesiskaVietnamesiska (poetisk)
Align paragraphs

Chúa Phù hộ Sa Hoàng

Thiên chúa, phù hộ Sa hoàng!
Mạnh mẽ, có chủ quyền,
Trị vì vinh quang, vì vinh quang của chúng ta! (x2)
 
Cai trị để làm cho kẻ thù sợ hãi,
Chính thống Sa hoàng!
Chúa ơi, phù hộ Sa hoàng! (x2)
 
Tack!
Detta är en poetisk översättning - avvikelser från originalet förekommer (ytterligare ord, ytterligare eller utelämnad information, utbytta koncept).

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

Inskickad av AussieMinecrafterAussieMinecrafter 2022-07-03
Kommentarer
Read about music throughout history