Reklam

Texter av Britt Nicole

SångtexterÖversättningarÖnskningar
All This Time engelskavideo
"Gold"
ryska
Amazing Life engelska
"Gold" (2012)
Breakthrough engelska
"Gold" (2012)
Concrete engelska grekiska
Gold engelskavideo
Gold
spanska
tyska
Headphones engelskavideo turkiska
Look Like Love engelskavideo
"Gold" (2012)
Ready Or Not engelskavideo
"Gold" (2012)
franska
Safe engelskavideo
The Lost Get Found
franska
portugisiska
Seeing For The First Time engelska
"Gold" (2012)
Stand engelskavideo
"Gold" (2012)
rumänska
Still That Girl engelskavideo
"Gold" (2012)
The Sun Is Rising engelskavideo
"Gold" (2012)
persiska
spanska
turkiska
Through The Eyes Of Love (Ice Castle Soundtrack) engelskavideo grekiska
Walk On The Water engelska
"The Lost Get Found" (2009)
When She Cries engelskavideo
Say It (2007)
grekiska
italienska
turkiska #1 #2 #3
portugisiska
rumänska
Who You Say You Are engelska
"Gold" (2012)
Kommentarer