Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!
  • Gåte

    Byssan Lull → översättning till tyska

Dela med sig
Textstorlek
Originaltexter
Swap languages

Byssan Lull

Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken, den röda.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild Jungfru Maria.
 
Översättning

Seemanns Wiegenlied

Kombüse, fülle die Schüssel voll,
es kommen drei Wandrer des Weges,
der eine, ach so lahm,
der andre, o so blind,
der dritte ist stumm und muß schweigen.
 
Kombüse, fülle die Schüssel voll,
drei Winde im Meere brausen,
im großen Ozean,
im kleinen Skagerack,
und ferne im Bottnischen Busen.
 
Kombüse, fülle die Schüssel voll,
es segeln drei Schiffe in den Wogen,
das erste eine Bark,
das andre eine Brigg,
das dritte hat zerrissene Segel.
 
Kombüse, fülle die Schüssel voll,
die Seekiste hat drei Figuren,
die erste unser Glaube,
die andre unsre Hoffnung,
die dritte unsre Liebe, die rote.
 
Kombüse, fülle die Schüssel voll,
drei Dinge sind die guten,
das erste ist Gott Vater,
das andre ist sein Sohn,
das dritte die Jungfrau Maria.
 
____
Übersetzung: © Klaus-Rüdiger Utschick, 2019
 
Översättningar av "Byssan Lull"
Gåte: Topp 3
Kommentarer
Read about music throughout history