Closer To The Edge ( översättning till IPA)

Reklam
översättning till IPAIPA
A A

ˈkloʊsər tu ði ɛʤ

aɪ doʊnt rɪˈmɛmbər ə ˈmoʊmənt aɪ traɪd tu fərˈgɛt
aɪ lɔst ˌmaɪˈsɛlf, ɪz ɪt ˈbɛtər nɑt sɛd
naʊ aɪm ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
 
ɪt wʌz ə ˈθaʊzənd tu wʌn ænd ə ˈmɪljən tu tu
taɪm tu goʊ daʊn ɪn fleɪmz ænd aɪm ˈteɪkɪŋ ju
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
 
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil meɪk ɪt
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil mit əˈgɛn
noʊ noʊ noʊ noʊ
 
kæn ju ɪˈmæʤən ə taɪm wɛn ðə truθ ræn fri
ðə bɜrθ ʌv ə sʌn, ðə dɛθ ʌv ə drim
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
 
ðɪs ˈnɛvər ˈɛndɪŋ ˈstɔri peɪd fɔr wɪð praɪd ænd feɪt
wi ɔl fɔl ʃɔrt ʌv ˈglɔri
lɔst ɪn ˈaʊər feɪt
 
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil mit əˈgɛn
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil mit əˈgɛn
noʊ noʊ noʊ noʊ
 
noʊ noʊ noʊ noʊ
aɪ wɪl ˈnɛvər fərˈgɛt
noʊ noʊ
aɪ wɪl ˈnɛvər rəˈgrɛt
noʊ noʊ
aɪ wɪl lɪv maɪ laɪf
 
noʊ noʊ noʊ noʊ
aɪ wɪl ˈnɛvər fərˈgɛt
noʊ noʊ
aɪ wɪl ˈnɛvər rəˈgrɛt
noʊ noʊ
aɪ wɪl lɪv maɪ laɪf
 
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil mit əˈgɛn
noʊ aɪm nɑt ˈseɪɪŋ aɪm ˈsɑri
wʌn deɪ ˈmeɪbi wil mit əˈgɛn
noʊ noʊ noʊ noʊ
 
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
noʊ noʊ noʊ noʊ
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
noʊ noʊ noʊ noʊ
ˈkloʊsər tu ði ɛʤ
 
Inskickad av Alex BisakiAlex Bisaki Sön, 11/08/2019 - 13:06
engelskaengelska

Closer To The Edge

Kommentarer