Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!

Upphovsrätt

Translations on Lyricstranslate.com belong to their authors. Lyrics on Lyricstranslate.com are licensed through Musixmatch.

If you noticed any materials that belong to you, please let us know through contact us form.

Den översättare som lägger till en översättning som någon annan har gjort måste se till att vederbörande inte misstycker att den publiceras här.

If you add your own content to the site, you thereby give permission to publish translations of the content on lyricstranslate.com.