Дали съм жив (Dali sum jiv) ( översättning till engelska)

Reklam

Дали съм жив (Dali sum jiv)

Кали
Вън вали и някак празно е в моята душа!
Цигара паля,този дим,така непоносим
пари твоето лице !
 
Сашо Роман
Остави!Остави ме, тая мъка само моя е!
Помогни ми да забравя ! Не поглеждай ме !
И без тебе аз ще дишам,
но не знам за какво съм жив?!
 
Кали
Късно е и как е тъмно вън,както в моя дом
Свещта догаря,но къде пак ще ме отведе
този сън жесток при теб !
 
Сашо Роман
Остави!Остави ме,тая мъка само моя е!
Помогни ми да забравя ! Не поглеждай ме !
И без тебе аз ще дишам,
но не знам за какво съм жив?!
 
Inskickad av p_ejp_ej Ons, 08/02/2012 - 21:46
översättning till engelska engelska
Align paragraphs
A A

am I alive

Kali
It's raining outside and my soul is empty
I'm lighting a cigarette, and this smoke, so unbearable
is burning your face!
 
Sasho Roman
Leave it! Leave me, this pain is only mine!
Help me forget! Don't look at me!
I can breath without you
but I don't know what I'm living for?!
 
Kali
It's late and it's so dark outside as it is in my home
The candle is burning down, but where's going to take me
this cruel dream - to you!
 
Sasho Roman
Leave it! Leave me, this pain is only mine!
Help me forget! Don't look at me!
I can breath without you
but I don't know what I'm living for?!
 
Inskickad av befanabefana Sön, 12/02/2012 - 13:32
Added in reply to request by p_ejp_ej
Fler översättningar av "Дали съм жив (Dali ..."
engelska befana
Kommentarer