Texter av Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Bend It! engelska
Single (1966)
tyska
Don Juan engelska tyska
Hideaway engelska tyska
Hold Tight! engelska
Single (1966)
tyska
Last Night in Soho engelska
Single (1968)
Snake In The Grass engelska
Bora Bora (1969)
The Legend of Xanadu engelska
Single (1968)
hebreiska
tyska
ungerska
The Wreck of the Antoinette engelska
Single (1968)
Zabadak! engelska
Single (1967)
tyska
ungerska
Kommentarer
Read about music throughout history