Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Dö av ren vilja ( översättning till engelska)

  • Artist: Hypothermia
  • Låt: Dö av ren vilja
svenska
svenska
A A

Dö av ren vilja

Timmarna för rannsakan har kommit .
Kommen utav … hopplöshet.
 
Utan ens det minsta snitt förblöder jag.
Jag lever, alltså är jag döende.
Jag är inte den som värdesätter livet.
Så nu när jag dör förstår ni mig väl.
Hoppfull om att döden snart inträffar,
Härdar jag ut detta smärtfulla ingenting.
Aldrig tidigare har ögonlocken känts
Så tunga utan att jag varit trött.
Aldrig någonsin förr har lemmarna känts
Så tunga utan att jag ansträngt mig.
Hela mitt väsen törstar och hungrar
Som en storknad av mätthet jag är.
Jag har vältrat mig i ett överflöd
Som egentligen inte fanns.
Jag tänkte en värld förandrat än det utav värde.
Nu dör jag av ren vilja.
Vilja?
 
Den slutliga timman har kommit
Och jag andas heftigare, friskare, nu!
Mamma och pappa ringer.
Jag svarar med lugn röst
Som vanligt att det är bra.
Och de nöjer sig med det.
Det är sonika deras sak att göra det.
Tur att de inte vet att nästa begravning
Blir deras son … frågetecken genom venerna.
Kanske kan jag uppfattas av de kvarvarande i en …
 
Av min då renade själ kommer igjen.
Som en dalande flinga av pur snö.
Bara för att tyna bort, trampas,
Köras över, eller landa i frostad mossa.
Nej, kommer jag igen är jag i sådana fall
Kristna idioters dåliga samvete.
Fast i och för sig dalar det också.
Jag älskar hudens reaktion.
Om att hastigt djupt snitta ens arm,
Likt som … huden.
 
De hopdragna kanterna
Pressar samman sina läppar likt ett barns mun.
Vid en tvär örfil innan gråten och smärtan tagit vid.
Att jag nu lämnar mitt liv ser jag
Som ett sista ställningstagande.
Det har ingenting med feghet att göra,
Att jag inte klarar livet.
För det gör jag, men motvilligt.
Så det jag gör nu och genomför är styrka
Som banaliserar livet.
Det är knappast så heligt och värdefullt.
Livet. Bort från denna värld som jag har varit i,
Men aldrig varit en del av.
 
Inskickad av HermóðrHermóðr Lör, 01/06/2019 - 17:26
översättning till engelska engelska
Align paragraphs

Die by pure will

The hour for ransacking is here
Come out of... hopelessness
 
Without even the smallest cut i bleed out
I live, therefore I'm dying
I'm not the one who values life
So now that I'm dying you understand me
Hopefull that death will come soon
I will endure this painful nothingness
Never before have my eyelids felt
This heavy when I wasn't tired
Never before have my limbs felt
This heavy when I wasn't straining myself
My whole being is thirsting and starving
I'm like a solidification of satiety
I have rolled in an abundance
That didn't really exist
I imagined a world changed over the one without value
Now I'll die by pure will
Will?
 
The final hour has come
And I breathe more intensly, healthier, now!
Mom and dad are calling
I pick up with a calm voice
Like usual it's all well
And they're satisfied with that
It's entirely their thing to do that
Lyckily they don't know that the next funeral
Will be their sons'... questionmarks through the veins
Maybe I can be perceived by the ones left behind in one...
 
My then pured soul will come back
Like a falling flake of pure snow
Just to fade away, get stepped on,
Driven over, or land on frosted moss
No, if i'll come again I'll be
Christian idiots bad conscience
But I guess that's also falling
I love the skins reaction
About quickly cutting ones arm,
Like the... skin
 
The edges pulled toghether
Press it's lips together like a childs mouth
From a slap on the face before the tears and pain come
I see leaving my life
Like taking my last postition
It has nothing to do with cowardess,
That I can't handle life
Because I do, but unwillingly
So what I do now is strength
That balances life
It's not holy nor worth-while
Life. Away from this world I've lived in,
But never was a part of
 
Tack!
tackad 3 gånger
Inskickad av catsfishbowlcatsfishbowl Sön, 20/03/2022 - 15:36
Added in reply to request by DajjalDajjal
Idioms from "Dö av ren vilja"
Kommentarer
Read about music throughout history