Don't Recall (Translitteration)

Reklam
Translitteration
A A

Don't Recall

Versioner: #1#2#3
Тторочжё чжуллэ чжори качжуллэ
Чжачжынаникка пульгёраникка
Чиво нэ момэ сондэчжи ма
 
Ичжэ нан норыль молла
Но ёкщидо морынчоке наль
Та анданын нунбит тороун ныкким
Ныккиго щипчи ана
 
Наль кыроке чёдабочжи ма
Тонын нэгесо морочжичжи ма
I gave you all my love love
All of my love love
Чжольтэ понэго щипчи ана
 
Наль кыроке чёдабочжи ма
Тонын нэгеро тагаочжи ма
You need to let it go go
Leave me alone lone
Чжольтэ толлиго щипчи ана
 
Чжоатон сунгандо киоги ан на
Вонманман нама наль квэропё
Су опщи нэири опсыль гонман гата
Соллетон сунгандо no no no no no
То исан амурон ыйми опсо
Кыманэ I don’t recall
 
То исан амурон ыйми опсо
Кыманэ I don’t recall
 
Пибуро матаын кодоге чоккам
Ссаныран кы чегам
Кы ганэ мучэгимыль
Татамэ иттарын чжечеккам
Мачи decal uh comania
Тэбачжи нэ чжекап
Хисок щикёватон
Чжинан чжальмотырэ тэга
Онкёборин щильтарэ
Мэдыпчжикиен хотарэ
Питпарэн чуок соге
Сараганын гон пичамэ
I hope that (I hope that)
Нэге такиль парэ нэ токпэк
Show-мэнщип анин нэ кобэк
 
Наль кыроке чёдабочжи ма
Тонын нэгеро тагаочжи ма
You need to let it go go
Leave me alone lone
Чжольтэ толлиго щипчи ана
 
Наль кыроке чёдабочжи ма
Тонын нэгесо морочжичжи ма
I gave you all my love love
All of my love love
Чжольтэ понэго щипчи ана
 
Чжоатон сунгандо киоги ан на
Вонманман нама наль квэропё
Су опщи нэири опсыль гонман гата
Соллетон сунгандо no no no no no
То исан амурон ыйми опсо
Кыманэ I don’t recall
 
То исан амурон ыйми опсо
Кыманэ I don’t recall
 
Чжинщими анин голь
I know know know
Know know know
(I don’t recall)
Анираго марэчжо
Baby I can’t let you go
(Ичжэ кыман наль нвачжо)
Чжольтэ мот понэ ноль
No no no
(No no no no)
То исан амурон ыйми опсо
Кыманэ I don’t recall
 
Tack!
Inskickad av UkwonUkwon Mån, 07/05/2018 - 20:27

Don't Recall

Kommentarer