texter av Eason Chan

Eason Chan
LåttexterÖversättningarBegäranden
1874 (jat1 baat3 cat1 sei3)Chinese (Cantonese)
我的最好時代
engelska
Translitteration
K歌之王 (K go ji wong)Chinese (Cantonese) engelska
Translitteration
K歌之王 (K gē zhī wáng)kinesiska
Sleep Alone engelska
《陪安东尼度过漫长岁月》电影英文主题曲
一絲不掛 (Yat si bat gwa)Chinese (Cantonese)
Time Flies
Translitteration
主旋律 (zyu2 syun4 leot2)Chinese (Cantonese)
The Key
engelska
你的背包 (Nǐ de bèi bāo)kinesiska engelska
Translitteration
你給我聽好 (Nǐ gěi wǒ tīng hǎo)kinesiska engelska
六月飛霜 (Luk yut fei seung)Chinese (Cantonese) engelska #1 #2
十年 (Shí nián)kinesiska
黑白灰
engelska #1 #2
spanska
Translitteration
十面埋伏 (Shí miàn máifú/Ambush from all sides)kinesiska
可以了 (Kě yǐ le)kinesiska
味之素 (Mei ji sou)Chinese (Cantonese) engelska
Translitteration
喜歡一個人 (Xǐhuān yīgèrén/To Like Someone)kinesiska
四季 (Sìjì/Four seasons)kinesiska
因为爱情 (Yīn wèi ài qíng)kinesiska
《Stranger Under My Skin》 (2011)
engelska
franska
ryska
Translitteration
天使的禮物 (tin1 si2 dik1 lai5 mat6)Chinese (Cantonese)
Shall We Dance? Shall We Talk!
engelska
Translitteration #1 #2
失憶蝴蝶 (sat1 jik1 wu4 dip6)Chinese (Cantonese)
The Key
engelska
Translitteration
好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn)kinesiska
《認了吧》(2007)
engelska
ryska
想哭 (Xiǎng kū)kinesiska
愛是懷疑 (Ài shì huái yí)kinesiska
Sound & Sight (2013)
我們 (Wǒ men)kinesiska engelska
ryska #1 #2 #3
打回原形 (Da wui yun ying)Chinese (Cantonese) engelska
Translitteration
披風 (Pī fēng)kinesiska
放 (Fàng) (Relax)kinesiska
斯德哥爾摩情人 (Sil dak go yi mo ching yan)Chinese (Cantonese) engelska
明年今日 (Ming nin gam yat)Chinese (Cantonese)
The Line Up
engelska #1 #2
spanska
Translitteration #1 #2
浮誇 (Fau Kwa)Chinese (Cantonese)
u87
engelska
Translitteration
海胆 (Hǎi dǎn)kinesiska engelska
淘汰 (Táo tài)kinesiska
認了吧
engelska
Translitteration #1 #2
漸漸 (Zim zim)Chinese (Cantonese)
漸漸
engelska
無條件 (Mou tiu gin)Chinese (Cantonese) engelska
爱情转移 (Ài qíng zhuǎn yí)kinesiska
《认了吧》
engelska
紅玫瑰 (Hóng méi guī)kinesiska engelska
落花流水 (Lok fa lau seui)Chinese (Cantonese) engelska
Translitteration #1 #2 #3
誰來剪月光 (Shuí lái jiǎn yuè guāng)kinesiska engelska
謝謝儂 (Xiè xiè nóng)kinesiska
遠在咫尺 (Yuǎn zài zhǐchǐ/ Far away)kinesiska
重口味 (cung5 hau2 mei6)Chinese (Cantonese)
3mm
engelska
Translitteration #1 #2
閃 (Sim)Chinese (Cantonese) engelska
陪你度過漫長歲月 (Péi nǐ dùguò màn cháng suì yuè)kinesiska engelska
陰天快樂 (Yīn tiān kuài lè)kinesiska
零下幾分鐘 (Líng xià jǐ fēn zhōng)kinesiska
黃金時代 (Wong gam si doi)Chinese (Cantonese)
我的快樂時代
engelska
黑洞 (Hak dung)Chinese (Cantonese)
Eason Chan also performedÖversättningar
Leslie Cheung - 最冷一天 (Jeui laang yat tin)Chinese (Cantonese)
Tat Ming Pair - 禁色 (gam3 sik1)Chinese (Cantonese) engelska
franska
Kommentarer
Read about music throughout history