texter av Elvana Gjata

LåttexterÖversättningarBegäranden
1990albanska engelska
rumänska
A ke ti zemëralbanska engelska
italienska
ryska
tyska
Kurdish (Kurmanji)
serbiska
A m'donalbanska engelska
spanska
tyska
A po vjenalbanska engelska #1 #2 #3
franska
italienska
ryska
turkiska
Kurdish (Kurmanji)
Afër dhe largalbanska bulgariska
engelska
grekiska
ryska
spanska
tyska #1 #2
serbiska
Ani anialbanska engelska
tyska
Anonimalbanska
Acoustic Live Sessions
engelska
tyska
serbiska #1 #2 #3
As tialbanska bulgariska
engelska
Besoalbanska engelska
italienska
tyska
Dancehallalbanska engelska
serbiska
Dhe zemra ndalalbanska engelska
italienska
tyska
serbiska
Disco Discoalbanska engelska
tyska
serbiska
Disiplinealbanska engelska
Drandofilatalbanska engelska
italienska #1 #2
tyska
E dialbanska engelska
tyska
Fakealbanska engelska
serbiska
turkiska
Festojmealbanska engelska
turkiska
Forever Is Over engelska franska
italienska
turkiska
rumänska
Fustani engelska, albanska engelska
ryska
Gjaku Imalbanska
Afer dhe larg
bulgariska
engelska
grekiska
italienska
kroatiska
ryska
serbiska
Gjërat kanë ndryshuaralbanska
3 (2018)
engelska #1 #2
franska
italienska #1 #2 #3
turkiska
tyska #1 #2
serbiska
Hi Techalbanska engelska
italienska
Jeta Imealbanska engelska
italienska
Ku jeton dashuriaalbanska engelska
italienska
tyska
serbiska
Ku vajtialbanska engelska #1 #2
tyska
Kudo Qe Jamalbanska engelska
Kunadhealbanska
Çelu
engelska #1 #2
italienska #1 #2
turkiska
Kuq e zi je tialbanska
Kuq e zi je ti
bosniska
engelska #1 #2
franska
italienska
ryska
spanska
turkiska
tyska #1 #2
holländska
serbiska
Kur jemi dashtalbanska engelska
franska
italienska
Kurdish (Kurmanji)
Kush Jam Unë?albanska bulgariska
engelska
spanska
tyska
Lejlaalbanska bosniska
bulgariska
engelska
ryska
tyska
rumänska
serbiska
Lotialbanska engelska #1 #2 #3
franska
grekiska #1 #2
italienska
tyska
Love mealbanska
CD Single
bosniska
engelska #1 #2
franska
grekiska
persiska
ryska
spanska
turkiska
tyska #1 #2
portugisiska
rumänska
Mamani Nejenalbanska engelska
makedonska
Mamesalbanska engelska
MarreAlbanian (Gheg) engelska #1 #2
franska
tyska
Më Falalbanska
3
engelska #1 #2 #3
franska
kroatiska
ryska
turkiska
tyska
serbiska
Me tanaalbanska azerbajdzjanska
bulgariska
engelska #1 #2
franska
grekiska #1 #2
italienska #1 #2
ryska
spanska
turkiska #1 #2
makedonska
polska
serbiska
Övriga
rumänska
Me tyalbanska engelska #1 #2
grekiska #1 #2
italienska
turkiska
tyska
finska
makedonska
serbiska
Mengjesi i kesaj herealbanska engelska
tyska
Mikealbanska engelska #1 #2
grekiska
italienska
spanska
turkiska
tyska
makedonska
ryska
Mos u fshehalbanska engelska
franska
Mos u ngutalbanska
Çelu
engelska #1 #2 #3
franska
italienska
Njesojalbanska
CD Single
engelska
italienska
ryska #1 #2
spanska
tyska
Kurdish (Sorani)
rumänska
ukrainska
Nuk janë mëalbanska engelska #1 #2
Nushu imealbanska engelska
serbiska
Pa dashurialbanska bulgariska
engelska
tyska
ryska
Pak nga pakalbanska engelska
italienska #1 #2
persiska
Puthealbanska engelska #1 #2
italienska
ryska
turkiska
tyska
serbiska
Shade engelskakoreanska
Si unealbanska
Acoustic Live Sessions
bulgariska
engelska
grekiska
serbiska
Tavolina e mërzisëalbanska bulgariska
engelska #1 #2 #3
franska
italienska #1 #2
turkiska
tyska
Te Kam Xhanalbanska
Mamës
engelska
Thirralbanska engelska
tyska
ryska
Ti jealbanska
Afer dhe Larg
bosniska
engelska
tyska
serbiska
Ti Shqipëri Më Jep Nderalbanska
3
engelska
tyska
Turn you onalbanska
afer dhe larg
engelska
Vec një pikëalbanska engelska
italienska
tyska
Vendi imalbanska engelska
Vetëm ty te kamalbanska engelska
ryska
tyska
Vetëm zoti e dialbanska engelska #1 #2
grekiska #1 #2
italienska #1 #2
kroatiska
ryska
turkiska
tyska
Kurdish (Sorani)
Vetesalbanska engelska
ryska
Xhelozalbanska
3EP
engelska
franska
kroatiska
turkiska
tyska
Sicilian
Kommentarer
vandarellavandarella    Lör, 22/01/2011 - 14:22

can someone translate a ke ti zemer ?

Meri.robinsonMeri.robinson    Lör, 17/09/2011 - 12:48

Hi there, I was hoping someone could translate Me Ty into english if possible. Thank you Regular smile

dunkelheitdunkelheit    Lör, 17/09/2011 - 15:14

Just look up, you'll see the comment about requesting a translation !

kdal...kdal...    Tor, 24/05/2012 - 17:39

hey! could someone translate "Kudo qe jam" in english or in greek please? Regular smile

Read about music throughout history