En mi mundo ( översättning till Frisiska)

Reklam
översättning till FrisiskaFrisiska
A A

Yn Myn Wrâld

No witst do, dat ik net begryp wat der bart
Mar ik wit dat der nearne tiid foar is
Ik tink dat ik it my net realisear
En ik gean der by lâns, kear op kear
Ik wurd wurch fan de twifels
Ik gean net mear wachtsje...
 
Ik wurd wer wekker yn myn wrâld
Ik bin wa't ik bin
En ik sil net stopje, net foar in sekonde
Myn bestimming is hjoed
Der kin neat barre, ik lit los
Alles wat ik fiel, alles, alles
Der kin neat barre, ik lit los
Alles wat ik ha, neat kin my stopje
 
No wit ik, wat ik fiel
It feroaret
En sûnder eangst, wat?
Ik iepen doarren, draai yn it om
Ik tink dat ik my net realisear
En ik gean der by lâns, kear op kear
Ik wurd wurch fan de twifels
Ik gean net mear wachtsje...
 
Ik wurd wer wekker yn myn wrâld
Ik bin wa ik bin
En ik sil net stopje, net foar in sekonde
Myn bestimming is hjoed
Der kin neat barre, ik let los
Alles wat ik ha, neat kin my stopje
 
Inskickad av DanNLDanNL Tis, 17/06/2014 - 13:25
spanskaspanska

En mi mundo

Kommentarer