Reklam

Texter av Faye Wong

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Eyes On Me engelskavideo
Final Fantasy VIII (2007)
kinesiska
不留 (bù liú)kinesiskavideo
To Love (2003)
engelska
grekiska
Translitteration
传奇 (Chuán qí)kinesiskavideo engelska #1 #2 #3
polska
你喜欢不如我喜欢 (Nǐ xǐ huān bù rú wǒ xǐ huān)kinesiskavideo
寓言
engelska
Translitteration
你在我心中 (Nǐ zài wǒ xīn zhōng)kinesiskavideo
但願人長久
engelska
tyska
Translitteration #1 #2
你快樂 (所以我快樂) (nǐ kuàilè suǒyǐ wǒ kuàilè)kinesiskavideo engelska
ryska
Translitteration #1 #2
催眠 (Cuī mián)kinesiskavideo engelska
再見螢火蟲 (Zài jiàn yíng huǒ chóng)kinesiskavideo engelska
冷戰 (Laang Zin)Chinese (Cantonese)video engelska
匆匆那年 (Cōng cōng nà nián)kinesiskavideo
《匆匆那年》(2015)
engelska
ryska
indonesiska
因為愛情 (Yīn wèi ài qíng)kinesiskavideo
Eason Chan 《Stranger Under My Skin》 (2011)
engelska
Translitteration
夢中人 (Mung jung yan)Chinese (Cantonese)video engelska #1 #2
spanska
Translitteration
夢遊 (Mung Jau)Chinese (Cantonese)video
胡思亂想
engelska
Translitteration
容易受傷的女人 (Róng yì shòu shāng de nǚ rén)kinesiskavideo
100,000 Whys
Translitteration
engelska
容易受傷的女人 (Yung yik sau seung dik neui yan)Chinese (Cantonese)video engelska #1 #2
寒武紀 (Han Wu Ji)kinesiska
寓言
寒武記 (hán wǔ jì)kinesiskavideo engelska
当时的月亮 (Dāng shí de yuè liàng)kinesiskavideo
只爱陌生人
engelska
Translitteration
彼岸花 (Bi An Hua)kinesiska
寓言
悶 (mèn)kinesiskavideo engelska
Translitteration
kinesiska
愛與痛的邊緣 (Oi yu tung dik bin yun)Chinese (Cantonese)video engelska #1 #2
Translitteration
我愿意 (Wǒ yuàn yì)kinesiskavideo
《迷》(1994)
arabiska
engelska
我爱你 (Wǒ ài nǐ)kinesiskavideo engelska
Translitteration
执迷不悔 (Jap mai bat fui)Chinese (Cantonese)videoTranslitteration
engelska
执迷不悔 (Zhí mí bù huǐ)kinesiskavideo engelska
新房客 (Xin Fang Ke)kinesiska
寓言
暗湧 (Am Yung)Chinese (Cantonese)video engelska
曖昧 (Oi mui)Chinese (Cantonese)video engelska
棋子 (Qí zǐ)kinesiskavideo engelska #1 #2
歲月 (Suì yuè)kinesiskavideo
2018年电影 《如影随心》
engelska
流年 (Liú nián)kinesiskavideo engelska #1 #2 #3
Translitteration
浮躁 (Fú zào)kinesiskavideo engelska
清風徐來 (Qīng fēng xú lái)kinesiskavideo
電影《港囧》主題曲 (2015)
白痴 (báichī)kinesiskavideo engelska
百年孤寂 (bǎinián gūjì)kinesiskavideo engelska
Translitteration
矜持 (Jīn chí)kinesiskavideo engelska
笑忘書 (Xiào wàng shū)kinesiskavideo engelska
約定 (Yeuk ding)Chinese (Cantonese)video engelska
Translitteration
給自己的情書 (Kap ji gei dik ching syu)Chinese (Cantonese)video engelska #1 #2
红豆(Hóng doù)kinesiska
唱游
美错 (Měi cuò)kinesiskavideo
将爱
engelska
致青春 (Zhì qīng chūn)kinesiskavideo
《致青春》(2013)
engelska
ryska
藍色時分 (Laam Sik Si Fan)Chinese (Cantonese)
胡思亂想
engelska
邮差 (Yau cha)Chinese (Cantonese)video
只爱陌生人
engelska
開到荼蘼 (kāi dào tú mí)kinesiskavideo engelska
Translitteration
阿修罗 (A Xiu Luo)kinesiska
寓言
陽寶 (Yáng bǎo)kinesiskavideo
To Love (2003)
engelska
香奈儿 (Xiang Nai Er)kinesiska
寓言
Faye Wong featuring lyricsÖversättningar
Cocteau Twins - Touch upon touchkinesiskavideo
Eason Chan - 因为爱情 (Yīn wèi ài qíng)kinesiskavideo
《Stranger Under My Skin》 (2011)
engelska
franska
ryska
Translitteration
Teresa Teng - 清平調 (Qīng píng diào)kinesiskavideo
Kommentarer