Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Fejezze be, kérem! [Zeit zu handeln] ( översättning till engelska)

ungerska
ungerska
A A

Fejezze be, kérem! [Zeit zu handeln]

Szeps:
Hát a holnapi kiadás az reménytelen!
De ha azonnal nem takarítjuk el a romokat, a holnaputániról is lemondhatunk.
 
Rudolf:
Atyaúristen Szeps! Mi ez a felfordulás? Mi történt itt?
 
Szeps:
Csak a szokásos, császári felség.
Uram, Schönerer lakberendezői még alaposabb munkát végeznek, mint Taaffe vérebei!
Hermann!
 
Hermann:
Igen, szerkesztő úr?
 
Szeps:
Fogjon kocsit, még ma éjjel szerezze be a szükséges alkatrészeket! Igyekezzen, el kell készítenünk egy lapszámot!
Vigyék orvoshoz!
Mindenkinek köszönöm! Holnap délelőtt tíz órakor szerkesztőségi megbeszélés!
 
Rudolf:
Ha ezt a császár meghallja a...
 
Szeps:
Mit tesz?! Majd megfontolja? Ön valóban azt hiszi, Taaffe nem tudott erről?
 
Rudolf:
Hogy érti ezt?
 
Szeps:
A miniszterelnök a császár igényei szerint cselekszik.
Schönerer a múltkor egy másik szerkesztőséget veretett szét a nacionalista disznóival és csak három hónapra csukták le!
Nincs ebben semmi meglepő!
Évszázadok óta gyűlölik a zsidókat errefelé.
 
Rudolf:
Most épp úgy beszél mint az apám meg Taaffe gróf. Ez több mint előítélet, ez már szinte hivatalos! Ez csak rosszra vezethet!
Ez nem csupán a birodalom bukását jelentheti de a huszadik század tragédiáját is!
 
Szeps:
Itt vannak!
Jöjjenek!
Nem követték önöket?
 
Károlyi:
Nem.
 
Szeps:
Biztos?
 
Károlyi:
Egészen biztos.
 
Szeps:
Rudolf trónörökös.
 
Rudolf:
István! Kedves pesti barátom de jó, hogy látlak!
András! Örülök
És ön?
 
Lónyai:
Lónyai Ferenc, császári felség!
 
Rudolf:
Örülök!
 
Szeps:
Uraim!
 
Rudolf:
Hallgatom önöket!
 
Andrássy:
Nagyszerű érzés találkozni önnel, felség!
 
Károlyi:
Ismeri az ajánlatunkat.
 
Lónyai:
Ez a pusztítás újabb példa rá, hogy mennyire rohad a birodalom.
 
Károlyi:
És nem csak a cenzúráról és az antiszemitizmusról van szó!
 
Andrássy:
A monarchia beleragadt a középkorba!
 
Károlyi:
Közben Európa és az egész világ száguld a huszadik század felé!
 
Rudolf:
Pontosan ezt írtam a legutóbbi cikkemben!
 
Andrássy:
Az elméleti fejtegetések ideje – bocsásson meg – lejárt!
 
------------------------------
 
Károlyi:
Túl vagyunk már ezen, mit érnek a szavak?!
Fontosabb a küldetésünk annál, hogy csak napról-napra szónokoljunk hasztalan, s élvezzük a vitát.
 
Szeps:
Nem segít a beszéd, nincsen erre időnk, ne töprengjünk, ez helyzet megérett a változásra – tettek nélkül nincs esély! Ránk figyel a világ.
 
Lónyai:
Az alkalmas pillanat csupán egy bátor hőst kíván.
 
Szeps:
Hiszen ezt vártuk annyian, évek hosszú során.
 
Rudolf:
Hogyan gondolják?
 
Szeps:
A kis népeknek önállóságra van szüksége, felség.
 
Rudolf:
Szóval önök azt akarják...
 
Károlyi:
A birodalom a saját súlyától fog összeomlani!
 
Andrássy:
Elkerülhetetlen Ausztria és Magyarország szétválasztása, és mi azt szeretnénk, ha ön lenne a magyarok királya.
 
Károlyi:
Egy független nemzeté, amely nincsen többé alárendelve Ausztriának.
 
Rudolf:
Uraim, amit önök javasolnak, az több, mint hazaárulás.
Én ezt nem tehetem!
 
Lónyai:
Felség, a birodalom halálra van így ítélve.
Ezt bizonyítják az ön cikkei.
 
Itt a jövő a tét, nem más, legyen vezérünk, rajta hát!
 
Szeps:
Ahogy elkezdte, úgy tovább, zárjuk le a vitát! Járja végig uram, fejezze be ügyét, azt amiről annyi cikket megírt!
 
Károlyi:
Az ön bátorsága ma mindennél fontosabb, fejezze be, uram!
 
Andrássy:
Menjen uram tovább, akkor is, ha nehéz, ne hátráljon, az ön szíve erős!
 
Szeps:
Higgye, itt a perc, hogy megválthassa álmait, útját járja tovább!
 
Rudolf:
De én ezt a változást másképp képzelem el. Ami erőszak, vagy lázadás engem nem érdekel.
 
Károlyi:
Most kell gyorsan lépnünk, mert ha várunk, végünk,
Míg új távlat nyílik több száz év!
 
Andrássy:
Itt vérontás nélkül győzhet népünk végül, kell egy hős, egy Habsburg vér!
 
Együtt:
Álljon élre uram...
 
Károlyi:
Ne veszítse hitét...
 
Együtt:
Jöjjön velünk tovább,
 
Andrássy:
Ahogy eddig,
 
Szeps:
Hisz az apja soha nem hallgatta végig önt.
Álljon élre uram!
 
Együtt:
Velünk jöjjön tovább...
 
Lónyai:
Tegye, amit szeret...
 
Együtt:
Álljon élre uram,
 
Károlyi:
Lelke szerint!
 
Szeps:
Hisz a modern világ fejlődése meg nem áll.
Járja útját tovább!
 
Andrássy:
A magyar nép hű nagyon...
 
Lónyai:
Mindig ön mellett áll.
 
Károlyi:
Olyan hatalmas nagy a tét, ezért nincs túl nagy ár.
 
Andrássy:
Hogy győzhetném meg magát?
 
Lónyai:
Kell, hogy velünk legyen!
 
Szeps:
Járjon útján tovább, hercegem...
 
Lónyai:
Mondja apjának: nem!
 
Inskickad av alderalder Tis, 23/11/2021 - 15:33
översättning till engelska engelska
Align paragraphs

Please, see it through to the end!

Szeps:
Well, there is no hope for publishing tomorrow's issue!
But if we don't start cleaning up right now, we can say goodbye to the day after tomorrow's issue too!
 
Rudolf:
Oh my god, Szeps! What's this mess? What happened here?
 
Szeps:
Just the usual, your imperial majesty.
My lord, Schönerer's interior decorators do a more thorough job, than Taaffe's bloodhounds!
Hermann!
 
Hermann:
Yes, mister editor?
 
Szeps:
Get a carriage and acquire the necessary components, tonight! Make haste, we need to prepare the issue!
Take him to a doctor!
Thank you everybody! There will be an editorial meeting at 10 AM tomorrow!
 
Rudolf:
If the emperor hears about this...
 
Szeps:
What will he do? He'll think about it? You really think that Taaffe didn't know about this?
 
Rudolf:
What do you mean by that?
 
Szeps:
The prime minister serves the interest of the emperor.
The last time when Schönerer had another editorial office destroyed by his nationalistic pigs, he was only jailed for three months!
There is nothing surprising about this!
In these parts, people have been hating the Jews for centuries.
 
Rudolf:
Right now, you're talking exactly like my father and Count Taaffe. This is more than prejudice, this is almost as if it was the official point of view.
This could only lead to bad things! This could not only bring about the fall of the empire but also the biggest tragedy of the twentieth century!
 
Szeps:
They're here!
Come in!
You haven't been followed?
 
Károlyi:
No.
 
Szeps:
Are you sure?
 
Károlyi:
Completely sure.
 
Szeps:
This is crown-prince Rudolf.
 
Rudolf:
István! My dear friend from Pest1, it's so good to see you!
András! I'm glad!
And you?
 
Lónyai:
I'm Ferenc Lónyai, your imperial majesty!
 
Rudolf:
I'm glad!
 
Szeps:
Gentlemen!
 
Rudolf:
I'm ready to hear you out!
 
Andrássy:
It's a great feeling to meet you, majesty!
 
Károlyi:
You know our offer.
 
Lónyai:
This destruction is another example to why the empire is rotting.
 
Károlyi:
And it's not only about the censorship and the antisemitism!
 
Andrássy:
The monarchy is stuck in the Middle Ages.
 
Károlyi:
While Europe and the whole world is rushing towards the twentieth century!
 
Rudolf:
This is exactly what I wrote in my last article!
 
Andrássy:
The time for theoretical speculations – pardon me – is gone!
 
------------------------------
 
Károlyi:
We've been through this, what use are the words?!
Our mission is more important than to simply give useless speeches day after day and enjoy the debate.
 
Szeps:
Talking doesn't help, we've no time for this, let's not ponder, this situation is ripe for the change – there's no chance, if we don't act! The world is watching us.
 
Lónyai:
The ideal moment needs nothing but a brave hero.
 
Szeps:
For many long years, this is what we've been waiting for.
 
Rudolf:
How do you imagine this?
 
Szeps:
The little nations need to be independent, majesty.
 
Rudolf:
So this is is what you want...
 
Károlyi:
The empire will crumble under its own weight!
 
Andrássy:
The separation of Austria and Hungary is inevitable and we would like you to be the king of the Hungarians.
 
Károlyi:
The king of an independent nation, that is not a subject of Austria anymore.
 
Rudolf:
Gentlemen, what you're suggesting is more than treason.
I can not do this!
 
Lónyai:
Majesty, the empire's days are numbered.
Your articles are a proof to this.
 
The future is what’s at stake here, not something else, so be our leader, come on!
 
Szeps:
You should continue it how you started it, enough of the debating! Complete the journey, my lord, see the cause – that you wrote so much about – through to the end!
 
Károlyi:
Now your bravery is more important than anything, finish it, my lord!
 
Andrássy:
Continue my lord, even if it's difficult, don't' back down, your heart is strong!
 
Szeps:
Believe it, that the time has come to realize your dreams, continue on your path!
 
Rudolf:
But I imagine this change in a different way. Nothing that involves violence and rebellion interests me.
 
Károlyi:
We have to act now, quickly, because if we wait, we are done for.
It'll take hundreds of years for another opportunity to come.
 
Andrássy:
Eventually our people can win here, without bloodshed, we need a hero, someone of Habsburg blood!
 
Together:
Lead us, our lord...
 
Károlyi:
Do not lose your faith...
 
Together:
Continue with us onward
 
Andrássy:
Like how you did so far
 
Szeps:
You know that your father never even hears you out properly.
Lead us, my lord!
 
Together:
Continue with us onward...
 
Lónyai:
Do what you love...
 
Together:
Lead us, our lord
 
Károlyi:
Follow your soul!
 
Szeps:
You know, that the progress of the modern world won't stop.
Continue on your path!
 
Andrássy:
The Hungarian people are very loyal...
 
Lónyai:
They're are always standing by your side.
 
Károlyi:
The stakes are so enormous, no price is too high.
 
Andrássy:
How could I convince you?
 
Lónyai:
You have to be on our side!
 
Szeps:
Continue on your path, my prince...
 
Lónyai:
Tell your father: no!
 
  • 1. Budapest is the capital of Hungary.
Tack!
tackad 1 gång
Inskickad av alderalder Mån, 29/11/2021 - 07:41
Added in reply to request by vinnie1650vinnie1650
Rudolf – Affaire Mayerling (Musical): Topp 3
Idioms from "Fejezze be, kérem! ..."
Kommentarer
Read about music throughout history