Reklam

Texter av Fool's Garden

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Allright engelska
And You Say engelska
Go and Ask Peggy for the Principal Thing (1997)
Comedy Song engelskavideo
High Times
turkiska
Count Of Me engelska franska
Cry Baby Cry engelska
Does Anybody Know? engelskavideo
Ready For The Real Life (2005)
Emily engelskavideo
Go and Ask Peggy for the Principal Thing
Fall For Her engelskavideo
Once In A Blue Moon (1993)
Glory engelska franska
Happy engelskavideo
For Sale (2000)
Home engelskavideo
In The Name engelska
Innocence engelskavideo ryska
Jeannie Is Dancing With The Sun engelskavideo
Ready For The Real Life (2005)
grekiska
Lemon Tree engelskavideo
Dish of the Day (track 03)
arabiska
bulgariska
estniska
finska
franska
grekiska
hebreiska
holländska
italienska
japanska
kroatiska
rumänska
ryska #1 #2
serbiska #1 #2
slovakiska
spanska #1 #2
svenska
tjeckiska
turkiska #1 #2
tyska
ukrainska
Vietnamesiska #1 #2
Lena engelskavideo
Once in a Blue Moon
grekiska
turkiska
Life engelskavideo turkiska
Man Of Devotion engelska grekiska
Meanwhile engelska franska
Monday Morning Girl engelska
For Sale (2000)
No One's Song engelska
One Fine Day engelska
Ordinary Man engelska ungerska
Pieces engelska
Rainy day engelskarumänska
Reason engelska
She's So Happy To Be engelska
For Sale (2000)
Silence engelska
Suzy engelskavideo
For Sale (2000)
Tocsin engelskavideo
Dish of the Day
ungerska
When The Moon Kisses Town engelskavideo
Go and Ask Peggy for the Principal Thing (1997)
Why Am I Sad Today engelskavideo
Go and Ask Peggy for the Principal Thing (1997)
grekiska
Why Did She Go engelska grekiska
Wild Days engelskavideorumänska
turkiska
Fool's Garden also performedÖversättningar
No Doubt - Don't Speak engelskavideo
Tragic Kingdom
arabiska #1 #2
azerbajdzjanska
bulgariska
finska #1 #2
franska #1 #2
grekiska #1 #2 #3
holländska #1 #2
italienska
kroatiska #1 #2
litauiska
persiska #1 #2
portugisiska
rumänska
ryska
serbiska #1 #2 #3 #4
slovakiska
spanska #1 #2
svenska
tjeckiska
turkiska #1 #2
tyska
ukrainska
ungerska #1 #2
Vietnamesiska
The Lost Fingers - Lemon Tree engelskavideo
Wonders of the World
Kommentarer