Freeze Your Brain ( översättning till polska)

Reklam
engelska

Freeze Your Brain

[J.D.:]
I've been through ten high schools
They start to get blurry
No point planting roots
Cause you're gone in a hurry
My dad keeps two suitcases packed in the den
So it's only a matter of when
I don't learn the names
Don't bother with faces
All I can trust is this concrete oasis
Seems ev'ry time I'm about to despair
There's a 7-11 right there
Each store is the same
From Las Vegas to Boston
Linoleum aisles that I love
To get lost in
I pray at my altar of slush;
Yeah I live for that sweet frozen rush...
 
Freeze your brain
Suck on that straw
Get lost in the pain
Happiness comes
When everything numbs
Who needs cocaine?
Freeze your brain
Freeze your brain
 
Care for a hit?
 
[VERONICA:]
Does your mommy know you eat all this crap?
 
[J.D.:]
Not anymore.
When mom was alive
We lived halfway normal
But now it's just me and my dad
We're less formal
I learned to cook pasta
I learned to pay rent;
Learned the world doesn't
Owe you a cent
You're planning your future
Veronica Sawyer
You'll go to some college
And marry a lawyer
But the sky's gonna hurt
When it falls
So you better start
Building some walls...
Freeze your brain
Swim in the ice
Get lost in the pain
Shut your eyes tight, till you vanish
From sight
Let nothing remain -
Freeze your brain
Shatter your skull
Fight pain with more pain
Forget who you are
Unburden your load
Forget in six weeks you'll be back on
The road
When the voice in your head
Says you're better off dead
Don't open a vein -
Just freeze your brain
Freeze your brain
Go on and freeze your brain...
 
Try it.
 
Inskickad av PlumbeoPlumbeo Tis, 06/06/2017 - 03:17
översättning till polskapolska
Align paragraphs
A A

Zamroź swój mózg

(J.D)
Byłem w dziesięciu szkołach
Zaczynają mi się rozmywać
Nie opłaca się zapuszczać korzeni
Bo żyjesz w pośpiechu
Mój ojciec trzyma dwie spakowane walizki w gabinecie
Więc to tylko kwestia czasu
Nie uczę się imion,
Nie obchodzą mnie twarze,
Wszystko czemu mogę zaufać jest ta betonowa oaza
Wydawać by się mogło, że za każdym razem gdy jestem w rozpaczy
Tam jest 7/10
Każdy sklep jest taki sam
od Las Vegas po Boston
Wysepki z linoleum w których
uwielbiam się gubić
Modlę się do mojego ołtarza Slushie
Tak, żyję dla tej słodkiej mrożonej gorączki
 
Zamróź swój mózg
Zassij się w tej słomce
Zgub się w bólu
Szczęście nadchodzi
gdy wszystko drętwieje
Po co komu kokaina?
Zamróź swój mózg
Zamróź swój mózg
 
Chcesz trochę?
 
(VERONICA:)
Czy twoja mama wie,że jesz wszystkie ten chłamy?
 
J. D.:
Już nie.
Kiedy mama żyła
Żyliśmy w połowie normalnie
Teraz to tylko ja i mój tatą
Jesteśmy mniej formalni
Nauczyłem się gotować makaron
Nauczyłem się płacić czynsz
Dowiedziałem, że świat nie jest
Ci winien ani grosza
Planujesz swoją przyszłość,
Veronica Sawyer
Pójdziesz do jakiejś uczelni
I poślubisz prawnika
Będzie bolało jak
wszystko się zawali
Więc już odgródź się
od świata
Zamróź swój mózg
Pływaj w lodzie
Zgub się w bólu
Zamknij oczy mocno
Dopóki nie znikniesz im z pola widzenia
Niech nic nie pozostanie
Zamróź swój mózg
Roztrzaskaj swoją czaszkę
Walcz z bólem poprzez więcej bólu
Zapomnij kim jesteś
Pozbądź się bagażu
Zapomnij, że za sześć tygodni wrócisz
Droga
Kiedy głos w twojej głowie
Mówi, "lepiej umrzyj"
Nie otwieraj żyły -
Po prostu zamroź swój mózg
Zatrzymaj swój mózg
Kontynuuj i zamroź swój mózg ...
 
Spróbuj.
 
Inskickad av Ela SzkarłatEla Szkarłat Mån, 21/10/2019 - 12:29
Heathers (Musical): Topp 3
Idioms from "Freeze Your Brain"
Kommentarer