Reklam

Texter av Future Islands

SångtexterÖversättningarÖnskningar
A Dream of You and Me engelskavideo
Singles (2014)
arabiska
franska
spanska
serbiska
An Apology engelska
In Evening Air (2010)
Tongan
As I Fall engelskavideo
In Evening Air (2010)
Balance engelskavideo
On The Water (2011)
franska
spanska
tyska
Tongan
serbiska
Before the Bridge engelskavideo
On the Water (2011)
franska
spanska
tyska
Tongan
Cave engelskavideo
The Far Fields (2017)
Close To None engelska
On The Water (2011)
Tongan
Cotton Flower engelskavideo
LAMC #2 (2012)
Tongan
Give Us The Wind engelska
On The Water (2011)
Tongan
portugisiska
Grease engelskavideo
On The Water (2011)
In the fall engelskavideo
In the fall
franska
Inch Of Dust engelska
In Evening Air (2010)
Tongan
Light House engelska
Singles (2014)
Tongan
Like the moon engelska
Singles
turkiska
tyska
Long Flight engelska
In Evening Air (2010)
Tongan
On The Water engelska
On The Water (2011)
Tongan
One Day engelskavideo
Singles (2014)
Pinnochio engelskavideo
Feathers and Hallway EP (2009)
Ran engelskavideo
The Far Fields (2017)
Seasons (Waiting On You) engelskavideo spanska
turkiska
Dutch (Middle Dutch)
Shadows engelskavideo
The Far Fields (2017)
Tongan
Swept Inside engelskavideo
In Evening Air (2010)
Tongan
The Fountain engelskavideo
Tomorrow [Single] (2012)
The Great Fire engelska
On The Water (2011)
franska
Tongan
Time On Her Side engelskavideo
The Far Fields (2017)
Tin Man engelska
In Evening Air (2010)
Tongan
svenska
Walking Through That Door engelska
In Evening Air (2010)
When Through That Door engelska
In Evening Air (2010)
Tongan
Where I Found You engelskavideo
On The Water (2011)
franska
Tongan
Kommentarer