texter av Garmarna

Garmarna
LåttexterÖversättningarBegäranden
Avskedetsvenska
Förbundet
engelska
tyska
Bläcksvenska
Vedergällningen
engelska
finska
ryska
spanska
turkiska
tyska
norska
Brunsvenska
Vedergällningen
arabiska
engelska
finska
franska
italienska
ryska #1 #2
turkiska
tyska
Dagen Flyrsvenska
Förbundet
engelska
turkiska
Den Bortsåldasvenska
Vittrad
engelska
finska
franska
Din Gravsvenska
Förbundet
engelska
turkiska
Drew Drusnaar / Idag som igårsvenska
Guds Spelemän
engelska
En gång ska han gråtasvenska danska
engelska
finska
spanska
turkiska
Ett Dolt Begärsvenska
6
engelska
finska
tyska
Eucharisvenska
Vedergällningen
engelska
finska
Gamensvenska
Vedergällningen
engelska
franska
turkiska
ungerska
Gränser vi glömtsvenska
6
engelska
turkiska
Guds Spelemänsvenska
Guds Spelemän
engelska #1 #2
Halling Jåronsvenska
Vedergällningen
engelska
turkiska
Herr Holgersvenska
Guds spelemän
engelska
franska
grekiska
indonesiska
turkiska
ungerska
Herr Holkinsvenska
Vedergällningen
engelska
spanska
turkiska
Herr Manneligsvenska
Guds spelemän
bulgariska #1 #2
danska
engelska
finska
franska #1 #2
Galician-Portuguese
grekiska
hebreiska
holländska
italienska #1 #2
kinesiska
Kurdish (Kurmanji)
norska
polska
portugisiska
rumänska
ryska #1 #2 #3
serbiska
spanska
turkiska #1 #2
tyska
ungerska
fornnordiska
Herr Olofsvenska
Garmarna
engelska
finska
italienska
turkiska
tyska
Hilla Lillasvenska
Guds Spelemän
engelska
franska
turkiska
spanska
Ingensvenska
6
engelska
ryska
Inte sörja vi...svenska
Vittrad
engelska
turkiska
Konungen och trollkvinnansvenska
Gamen EP
engelska
Kulleritovasvenska
Vittrad
engelska
Kyrielatin
Hildegard von Bingen (2001)
Labyrintsvenska
6
engelska
franska
turkiska
Liten Kerstisvenska
Vittrad
engelska
Lussi Lillasvenska
Förbundet
engelska
Min mansvenska
Guds spelemän
arabiska
azerbajdzjanska
engelska
finska
grekiska
ryska
spanska
turkiska
tyska
Nådensvenska
6
engelska #1 #2
italienska
portugisiska
ryska
tyska
Nio årsvenska
Vedergällningen
engelska
NjaalkemeSami
Guds Spelemän
arabiska
engelska
finska
franska
spanska
svenska
turkiska
O Frondens Virgalatin
Hildegard von Bingen (2001)
O vis aeternitatislatin
Hildegard von Bingen (2001)
Öppet Havsvenska
6
engelska
franska
Över Gränsensvenska
6
engelska
Ramundersvenska
Förbundet
engelska #1 #2 #3 #4
holländska
portugisiska
ryska #1 #2
spanska
turkiska #1 #2
Salvatorislatin
Hildegard von Bingen (2001)
Sorgsen tonsvenska
Vedergällningen
engelska
Straffad Moder & Dottersvenska
Vittrad
engelska
tyska
Styvmodernsvenska
Vittrad
engelska
Sven i Rosengårdsvenska
Förbundet
engelska
Timmarnasvenska
6
engelska
turkiska
tyska
Törstensvenska
6
engelska
ryska
Två Systrarsvenska
Förbundet
engelska
Unde quocomquelatin
Hildegard von Bingen (2001)
franska
engelska
Ur världen att gåsvenska
Förbundet
engelska
Vägskälsvenska
Förbundet
engelska
turkiska
Väktarensvenska
6
engelska
finska
portugisiska
ryska
tyska
Vänner och frändersvenska
Guds spelemän
bulgariska
engelska
franska
spanska
turkiska
Varulvensvenska
Guds Spelemän
engelska
finska
franska
italienska
ryska
turkiska
tyska
ungerska
Vedergällningensvenska
Vedergällningen
engelska
ryska
Virga ac diademalatin
Hildegard von Bingen (2001)
Viridissima Virgalatin
Hildegard von Bingen (2001)
Kommentarer
Read about music throughout history