Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!
Gåte
Gåte
Låttitel, Album, Språk
LåttexterÖversättningar
Bannlystnorska
Svevn
engelska
ryska
Bendik og Åroliljanorska
Jygri (2002)
engelska
turkiska
Byssan Lullsvenska
Gåte
engelska
tyska
Draumeslagjénorska
Svevn
engelska
färöiska
gotiska
Du Som er Ungnorska
Iselija
engelska
Fanitullennorska
Svevn
engelska
Følgjenorska
Gåte EP
engelska
färöiska
Førnesbrunennorska
Vandrar (2023)
Gjendines Bånsullnorska
Iselilja
engelska #1 #2
Grusomme skjebnenorska
Gåte EP
engelska
Hamløyparnorska
Vandrar (2023)
Hemnarsverdetnorska
Til Nord
engelska
Horpanorska
Svevn
engelska
Isdalkvinnanorska
Svevn
engelska
Jomfruva Ingebjørnorska
Iselilja
engelska
Kjærleik norska
Iselilja
Knut liten og Sylvelinnorska
Iselilja
engelska
Kom no Disjkanorska engelska
Liti Kjerstinorska
Gåte EP - Liva
engelska
Litle Fuglennorska
Statt Opp (Maggeduliadei) EP
engelska
Margit Hjuskenorska
Jygri
engelska
Rideboll og Gullborgnorska
Stolt Solvår
engelska
Rike Rodenigårnorska
Iselilja
engelska
Sjå attendenorska
Iselilja
engelska #1 #2
japanska
Sjåarennorska
Iselilja
engelska
Skarvanenorska engelska
Snåle mi jentenorska
Jygri
engelska
Solbønnnorska
Jygri
engelska
Solfager og Ormekongennorska
Nord
engelska
Svartebokanorska engelska
Til degnorska
Jygri
engelska
Ulvehamnorska
Vandrar (2023)
Kommentarer