Gold Dust Woman ( översättning till koreanska)

Reklam
översättning till koreanskakoreanska
A A

Gold Dust Woman

마음껏 즐기세요, 금가루 휘날리는 여인이시여
금수저로 당신의 무덤을 파세요
무정하기 짝이 없는 일이지만
가는 길에는 제가 기도라도 해 드리지요
 
일어나 보세요
떠오르는 태양을 보세요, 벌써 저물고 싶어하네요
더러운 사랑꾼들은 사냥감 앞에서
울음소리 하나 안 내지요, 눈물만 흘릴 뿐
 
당신이 저들을 울게 했나요?
저들을 조각내버렸나요?
사랑의 환상을 깨트렸나요?
이젠 다 끝난 건가요?
이 조각들을
어떻게 주워담아 가야 할까요?
 
마음껏 즐기세요, 한물간 여왕이시여
당신의 그림자에 시달리는 이들을 쫓으세요
권력이 만드는 더러운 사랑을 위해선
당신의 왕국 따위는 내다파는 게 맞겠지요
내다 팔아버려요
 
당신이 저들을 울게 했나요?
저들을 조각내버렸나요?
사랑의 환상을 깨트렸나요?
이젠 다 끝난 건가요?
이 조각들을
어떻게 주워담아 가야 할까요?
 
당신이 저들을 울게 했나요?
저들을 조각내버렸나요?
사랑의 환상을 깨트렸나요?
말해줘요, 이젠 다 끝난 건가요?
이 조각들을
어떻게 주워담아 가야 할까요?
어떻게, 어떻게 가야 하나요
 
아, 창백한 그림자의 당신은
독을 풍기는 거미
창백한 그림자의 용이자
더러운 여인
 
아, 창백한 그림자의 당신은
아, 독을 풍기는 거미
아, 창백한 그림자의 용이 되어 날아가는 당신은
금가루 휘날리는 여인
 
Inskickad av WayTooHighWayTooHigh Lör, 12/05/2018 - 03:31
engelskaengelska

Gold Dust Woman

Fler översättningar av "Gold Dust Woman"
koreanska WayTooHigh
Fleetwood Mac: Topp 3
Idioms from "Gold Dust Woman"
Kommentarer