Reklam

Texter av Heilung

SångtexterÖversättningarÖnskningar
Afhomon tyskavideo
Ofnir
engelska
franska
ryska #1 #2
spanska
Carpathian Forest engelskavideo franska
portugisiska
ryska #1 #2
spanska
tyska
ukrainska
Elddansurinfornnordiska
Futha
engelska #1 #2
norska
ryska
tyska
Elivagar tyska
Futha
engelska
ryska
FuthorcEngelska (fornengelska)
Ofnir
engelska #1 #2
ryska
tyska
Fylgija Ear tyska, Engelska (fornengelska)video
Ofnir
engelska #1 #2 #3
franska
ryska
spanska
Fylgija Ear (Live version) tyska, Engelska (fornengelska)video
lifa
engelska
Galgaldrfornnordiska
Futha
engelska #1 #2 #3
ryska
tyska
HakkerskaldyrRunicvideo
Ofnir
engelska #1 #2
ryska #1 #2
Translitteration
Hamrer HippyerGerman (Old High German)video
LIFA
engelska
portugisiska
ryska
spanska
tyska
Hamrer Hippyer (FUTHA)German (Old High German)
Futha
engelska
In MaidjanRunicvideo
Ofnir
engelska
ryska
tyska
Krigsgaldr engelska, Runicvideo engelska
franska
portugisiska
ryska #1 #2
spanska
Translitteration
tyska
Norupofornnordiskavideo
Futha
engelska #1 #2
ryska
tyska
Opening Ceremony (Lifa) engelska ryska
Othanfornnordiskavideo
ᛚᛁᚠᚨ
engelska #1 #2
franska
grekiska
norska
ryska
tyska
Othan / Futhafornnordiskavideo
Futha
engelska
ryska
tyska
Schlammschlacht tyskavideo
Ofnir
engelska
franska
ryska
spanska
Svanrandisländska
Futha
engelska
TraustGerman (Old High German), fornnordiska
Futha
engelska
ryska
tyska
Vapnatak tyskavideo
Futha
engelska
ᚨᛚᚠᚨᛞᚺᛁᚱᚺᚨᛁᛏᛁ (Alfadhirhaiti)fornnordiskavideo
Ofnir (2015)
engelska
ryska #1 #2
Translitteration #1 #2
turkiska
tyska
Kommentarer