Reklam

Texter av Helene Engel Trio

Helene Engel Trio
SångtexterÖversättningarÖnskningar
Arum dem fayerJiddisch franska
Fel Shara engelska, franska, italienska, spanska, arabiska franska
Le Petite Juif franska
Magen OssimÖvriga franska
Kommentarer