Hjärtats Vals - När Rågen Blir Mogen ( översättning till engelska)

Reklam
svenska

Hjärtats Vals - När Rågen Blir Mogen

När rågen blir mogen
växer den över långa skogen
då gifter jag mig
Plocka rosor och lagerbär
ta i fatt den du håller kär
i ditt hjärta
 
Ingefära och lagerbär
signe dig om du söter är
i ditt hjärta
När rågen blir mogen
växer den över långa skogen
då gifter jag mig
Peppar ingefära lagerbär
nåde dig om du falsker är
i ditt hjärta
 
Nu har jag fått den jag vill ha
jag är bliven säll och glad
i mitt hjärta
 
När rågen blir mogen
växer den över långa skogen
då gifter vi oss
De unga de dansa
de gamla de sitta och se däruppå
 
Här dansa de unga tu
medan rosor och liljor de blomstra
 
Senast ändrad av TrampGuyTrampGuy Tor, 18/07/2013 - 20:01
Anmärkning:

Regular smile

översättning till engelska engelska
Align paragraphs
A A

Waltz of the Heart - When the Rye Becomes Ripe

When the rye becomes ripe
it grows over the long forest
then I will marry
Pick roses and laurel berries
Chase after* the one you hold dear
in your heart
 
Ginger and laurel berries
bless you** if you are sweet
in your heart
When the rye becomes ripe
it grows over the long forest
then I will marry
Pepper, ginger, laurel berries
mercy on you*** if you are false
in your heart
 
Now I have gotten the one I want
I have become joyous and glad
in my heart
 
When the rye becomes ripe
it grows over the long forest
then we will marry
The young ones dance
the old they sit and look thereupon
 
Here dance the two young ones
while roses and lillies bloom
 
Inskickad av MinuoMinuo Fre, 19/07/2013 - 15:07
Added in reply to request by TrampGuyTrampGuy
Senast ändrad av TrampGuyTrampGuy Fre, 19/07/2013 - 15:52
Anmärkning:

* Could also potentially be interpreted as 'catch up to' or 'hold on to'.
** Short for "Gud signe dig" - lit. "[May] God bless you".
*** Short for "Gud nåde dig" - lit. "[May] God have mercy on you".

Fler översättningar av "Hjärtats Vals - När ..."
engelska Minuo
Collections with "Hjärtats Vals - När ..."
Idioms from "Hjärtats Vals - När ..."
Kommentarer