Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stå med Ukraina!
  • I bönhuset → översättning till tyska

Dela med sig
Textstorlek
Originaltexter
Swap languages

I bönhuset

”O, dyre vänner, syndens lön är döden,
hans synd var stor och bön är starkt av nöden,
vår arme unge broder Andersson
har blivit världens barn och fallit från.”
 
O, vi arme syndens trälar,
Herre, hjälp våra fattiga själar!
 
”Han var begåvad rikt med nåd från ovan,
vår unge Barnabas, och hade gåvan
att tolka ordet mer än någon präst
och väckte många själar, kvinnor mest.
Och han var ljuvlig såsom Josef var
och frestades som han hos Potifar,
o, ynglingar, I gån på farlig mark!
Dock trodde vi att Andersson var stark
och kämpade mot djävulen och vann
- men djävulen var starkare än han!”
 
O, Ichabod, o, Ichabod,
synden rasar i kött och blod!
 
”Vi gifte honom med en äldre änka,
en stadgad människa, som kunde skänka
den unge mannen skydd mot satans garn
och köttets lockelser bland världens barn.
Hon var en stilla, djupt allvarlig kvinna,
en from och vaksam ljuvlig vaktarinna,
som stod på post i varje ögonblick
och följde Andersson, evart han gick.
Men mänsklig visdom är fåfänglighet,
ty som församlingen väl redan vet,
så rymde broder Andersson i natt
med Fia Bergman till Amerikat!”
 
O, synd och nöd, o, sorg och kval,
ack, denna jorden är en jämmerdal!
 
Översättning

Im Gebetshaus

„O teure Freunde, Tod folgt Sündenwerken,
laßt im Gebet uns gegen Sünden stärken,
denn unser armer Bruder Andersson
verfiel der Welt, erhält der Sünde Lohn.“
 
O wir armen Sündenknechte,
Herr, o hilf uns tun das Rechte!
 
„Er war begabt mit Gnade reich von oben,
und war als neuer Barnabas zu loben;
begabt, das Wort zu deuten, war sein Geist,
er weckte Seelen, Frauen allermeist,
war liebenswert, so wie es Joseph war,
und auch verführt von einer Potiphar –
o Jünglinge, ihr geht auf steilem Pfad!
Wir glaubten Andersson gestärkt in Gnad,
im Kampfe gegen Teufel und Begehr
– der Teufel aber stärker war als er.“
 
O Ichabod, o Ichabod,
Herrlichkeit fällt in Not und Tod!
 
„Wir haben einer Witwe ihn vermählet,
schon älter und gesetzt, so war gestählet
der junge Mann gen Satans Garn und List
und Lust und Lockung, die im Fleische ist.
Sie war ein stilles ernstes Frauenzimmer,
war fromm und lieblich, wach und achtsam immer,
hielt ihren Posten strikt und explizit
und folgte Andersson auf Schritt und Tritt.
Doch eitel ist des Menschen weiser Rat,
und, wie sich wohl herumgesprochen hat,
floh Bruder Andersson heut nacht, ach ja,
mit Fia Bergman nach Amerika.“
 
O Sünd und Not, o Sorg und Qual,
ach, diese Erde ist ein Jammertal!
 
____
Klaus-Rüdiger Utschick:
Gustaf Fröding. Schilf, Schilf, rausche. München 1999 (Anacreon-Verlag)
 
Idioms from "I bönhuset"
Kommentarer