Reklam

I Remember (Everything) ( översättning till hebreiska)

Författaren har bett om korrekturläsning
översättning till hebreiskahebreiska (poetisk)
A A

אני זוכר (הכל)

אני יושב כאן בדד
וחושב על דבריך.
דברים שאמרת לי,
כשיצאת דרך הדלת.
 
זה נראה כה מזמן שנשקתיך,
אני זוכר הכל.
זה נראה כה מזמן שחיבקתיך,
אני זוכר הכל.
זה נראה כה מזמן שאהבתיני,
אני זוכר הכל.
זה נראה כה מזמן שהכאבתי לך,
אני זוכר הכל.
 
אני שובר את שלשלאותי ומנסה למצוא אותך.
איני יכול להשלים עם המצב.
הבטחתי לך, שלא אכאיב לך שוב.
אני אשתנה, כי נפשי שייכת לך.
נפשי שייכת לך.
נפשי שייכת לך.
 
Tack!
Detta är en poetisk översättning - avvikelser från originalet förekommer (ytterligare ord, ytterligare eller utelämnad information, utbytta koncept).
Inskickad av IsraelWuIsraelWu Fre, 17/09/2021 - 07:38
Den som skrev översättningen har anhållit om korrekturläsning.
Det innebär att vederbörande gärna emottager rättelser, förslag etc. angående översättningen.
Den som är kunnig i båda språken får gärna kommentera.
engelska
engelska
engelska

I Remember (Everything)

Kommentarer
Read about music throughout history