Reklam

Texter av Ian & Sylvia

Ian & Sylvia
SångtexterÖversättningarÖnskningar
Captain Woodstock's Courtship engelskavideo
Northern Journey
ryska
tyska
Darcy Farrow engelskavideo
Four Strong Winds engelskavideo
Four Strong Winds
January Morning engelskavideo
Jesus Met The Woman at the Well engelska
Ian & Sylvia (1963)
Tongan
Old Blue engelskavideo
Ian & Sylvia (1963)
Tongan
Un Canadien errant franska engelska
persiska
You Were on My Mind engelskavideo
Northern Journey
tyska
Ian & Sylvia also performedÖversättningar
Jancis Harvey - Darcy Farrow engelskavideo
Time Was Now
Kommentarer