Bạo phát bạo tàn

Inskickad av For Debut Mån, 19/07/2021 - 03:41

Meanings of "Bạo phát bạo tàn"

engelska

The fortune of one who gets rich too quickly will fail too quickly
(Nói về thời vận, hễ phát đạt vội, thì tàn bại cũng vội)

förklarat av For DebutFor Debut Mån, 19/07/2021 - 03:41
Explained by For DebutFor Debut