Biết người biết mặt, chẳng biết lòng

Inskickad av For Debut Mån, 19/07/2021 - 04:05

Meanings of "Biết người biết mặt, ..."

engelska

Don't put too much trust in the appearance of a person or thing
(Chẳng nên tin việc qua bề ngoài)

förklarat av For DebutFor Debut Mån, 19/07/2021 - 04:05
Explained by For DebutFor Debut