Cây nhà lá vườn

Inskickad av For Debut Mån, 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

engelska

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

förklarat av For DebutFor Debut Mån, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut