Đóng cửa dạy nhau

Inskickad av For Debut Tis, 20/07/2021 - 05:27

Meanings of "Đóng cửa dạy nhau"

engelska

As a method: what is good or bad in the family, it is advisable to discuss privately and not to inform strangers.
(Về việc quấy phải trong nhà, theo lẽ khôn ngoan thì dạy riêng, chớ cho người ngoài biết)

förklarat av For DebutFor Debut Tis, 20/07/2021 - 05:27
Explained by For DebutFor Debut