Ếch ngồi đáy giếng

Inskickad av For Debut Sön, 25/07/2021 - 03:22

Meanings of "Ếch ngồi đáy giếng"

engelska

Criticize someone who has neither knowledge nor vision. A frog sitting at the bottom of a water well sees the sky as the mouth of the water well.
(Chê người không có kiến thức, ếch ở dưới đáy giếng thấy trời bằng cái miệng giếng)

förklarat av For DebutFor Debut Sön, 25/07/2021 - 03:22
Explained by For DebutFor Debut