Il tempo se ne va ( översättning till kirgisiska)

italienska
italienska
A A

Il tempo se ne va

Quel vestito da dove è sbucato?
Che impressione vederlo indossato.
Se ti vede tua madre, lo sai,
questa sera finiamo nei guai.
È strano ma sei proprio tu,
quattordici anni o un po' di più.
La tua Barbie è da un po' che non l'hai
e il tuo passo è da donna oramai.
 
Al telefono è sempre un segreto
quante cose in un filo di fiato,
e vorrei domandarti chi è,
ma lo so che hai vergogna di me.
La porta chiusa male e tu
lo specchio il trucco e il seno in su,
e tra poco la sera uscirai
quelle sere non dormirò mai.
 
E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età,
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.
 
Farsi donne è più che normale
ma una figlia è una cosa speciale.
Il ragazzo magari ce l'hai
qualche volta hai già pianto per lui.
La gonna un po' più corta e poi
malizia in certi gesti tuoi,
e tra poco la sera uscirai
quelle sere non dormirò mai.
 
E intanto il tempo se ne va
e non ti senti più bambina.
Si cresce in fretta alla tua età
non me ne sono accorto prima.
E intanto il tempo se ne va
tra i sogni e le preoccupazioni.
Le calze a rete han preso già
il posto dei calzettoni.
Nananananananana...
 
Inskickad av violettavioletta Tor, 09/10/2008 - 21:00
Senast ändrad av HampsicoraHampsicora Tis, 15/06/2021 - 15:15
översättning till kirgisiskakirgisiska
Align paragraphs

Убакыт өтүп атат

Бул көйнөк кайдан келе калды?
Мунун тытык экенин көргөн эмне деп ойлойт?
Энең көрсө муну, билесиң,
Кечинде балээге калабыз.
Кызык, бирок бу чын эле сенсиңби?
14төн биртике эледесиң,
Сен Барбисиң, баягында эле ал сенде бар эмес беле,
Эми басканың накта аялдыкындай экен,
 
Телефонуңда дайыма сырлар,
Ушунча көп нерсе бар жеңил үшкүрүгүңдө.
Менин сурагым келет ал ким экенин
Бирок билем алдымда уяларыңды.
Эшик толук жабылбай, а сен
Күзгүнүн алдында жасанып атасың да эмчектериңди өйдө кыласың.
Биртикеден кийин көчөгө чыгасың,
Бу түнү мен уктабаймын.
 
Ошол эле учурда, убакыт өтүп атат
Да сен өзүңдү кичинекей кыздай сезбейсиң эми.
Сенин жашыңда өсүш бат болот,
Бирок мен аны байкабай калыпмын.
Ошол эле учурда, убакыт өтүп атат
Кыял менен кооптонуунун ортосунда.
Узун тор байпак эми ээлеп калды
Жөнөкөй кыз байпактын ордун.
 
Аялга айланыш өтө эле кадимки иш
Бир өз кызың өзгөчө нерсе.
Жигитиң бар болуш керек да
Бир нече жолу ыйлагансың го ал жөнүндө.
Бираз кыска көйнөк жана
Кээ бир кыймылыңда кылыктануу бар.
Биртикеден кийин көчөгө чыгасың,
Бу түнү мен уктабаймын.
 
Ошол эле учурда, убакыт өтүп атат
Да сен өзүңдү кичинекей кыздай сезбейсиң эми.
Сенин жашыңда өсүш бат болот,
Бирок мен аны байкабай калыпмын.
Ошол эле учурда, убакыт өтүп атат
Кыял менен кооптонуунун ортосунда.
Узун тор байпак эми ээлеп калды
Жөнөкөй кыз байпактын ордун.
 
Tack!
Inskickad av MusapyrMusapyr Tis, 30/11/2021 - 09:13
Kommentarer
Read about music throughout history