Imagine ( översättning till arabiska)

Reklam
översättning till arabiska arabiska
A A

Tasawar

Versioner: #1#2
Tasawar laisa hounak samaa"
Innahou sahlan isa jarrabt
Lisa jahannam tahtouna
Fawkouna samaa' faquat
Tasawar kull alnass
yaishooun lil yaoum faqat.
 
Tasawar lisa hounak bilad
innahou lisa sa'ban
la shaian lilquatl aw mawtan lisabab
wa lisa dianat aidan
tasawar jamii' al nass
yai'shooun al hayat fi salam
 
(kawras)
Anta
Moumkin anta taqoul ana bahlam
lakin ana lastou al wahid
Amaly yawman an tajtamiou ma'ana
Wall alam souf yakoun wahidan
 
Tasawar an la yakouna amlakan
La a'araf isa kan bi'imkanak
lisa hounalika jasha'an'' aw jou'an
Al oukhouwa al insaniah
tasawar kull al nass
yousharikoun al alm bi'ajma'ihi.
 
(Kawras)
 
wal alam yai'shou mouwahadan.
 
Inskickad av papavicpapavic Lör, 07/01/2012 - 17:30
Added in reply to request by SuadSuad
engelskaengelska

Imagine

Fler översättningar av "Imagine"
arabiska papavic
bosniska Guest
estniska Guest
ungerska Guest
Vänligen hjälp till att översätta "Imagine"
John Lennon: Topp 3
Kommentarer