Reklam

Texter av Interpol

SångtexterÖversättningarÖnskningar
All Fired Up engelskavideo
Our Love to Admire
All the Rage Back Home engelskavideo
El Pintor
grekiska
Always Malaise (The Man I Am) engelska
Interpol (2010)
Anywhere engelskavideo
El Pintor
italienska
Barricade engelskavideo grekiska
C'mere engelskavideo
Antics
spanska
turkiska
Everything Is Wrong engelskavideo
El Pintor
italienska
turkiska
Evil engelskavideo
Antics (2004)
franska
spanska
If You Really Love Nothing engelskavideo
Marauder
italienska
tyska
It Probably Matters engelska
Marauder
italienska
turkiska
Leif Erikson engelska
Turn on the Bright Lights
Lights engelskavideo franska
grekiska
italienska
turkiska
Mind Over Time engelskavideo
Our Love to Admire
franska
italienska
Mountain Child engelska
Marauder
italienska
My Desire engelska italienska
ryska
turkiska
Narc engelskavideo
Antics
franska
spanska
No I In Threesome engelskavideo
Our Love To Admire
franska
grekiska
spanska
turkiska
Number 10 engelskavideo
Marauder (2018)
italienska
tyska
NYC engelskavideo grekiska
NYSMAW (Now you see me at work) engelskavideo
Marauder
italienska
Obstacle 1 engelska
Turn On The Bright Lights
kroatiska
turkiska
Obstacle 2 engelska
Turn On The Bright Lights
turkiska
Pace Is the Trick engelska
Our Love To Admire
italienska
turkiska
PDA engelskavideo
Turn On The Bright Lights
grekiska
kroatiska
Pioneer to the Falls engelskavideo
Our Love to Admire
italienska
rumänska
Rest my chemistry. engelskavideo grekiska
italienska
spanska
turkiska
Safe Without engelskavideo
Interpol
turkiska
Say Hello To The Angels engelskavideo
Turn On The Bright Lights
franska
italienska
spanska
tyska
Slow Hands engelskavideo
Antics (2004)
Stay in Touch engelskavideo
Marauder
italienska
Stella Was A Diver And She Was Always Down engelskavideo grekiska
turkiska
The Depths engelskavideo
El Pintor
franska
italienska
The Heinrich Maneuver engelskavideo
Our Love To Admire
grekiska
The Lighthouse engelskavideo
Our Love to Admire
italienska
The New engelskavideo
Turn On The Bright Lights
franska
italienska
turkiska
The Rover engelskavideo
Marauder (2018)
italienska
The Specialist engelskavideo
Turn on the bright lights
italienska
Tidal Wave engelskavideo
El Pintor
franska
Twice As Hard engelskavideo
El Pintor
franska
italienska
Wrecking Ball engelskavideo
Our Love To Admire
franska
italienska
japanska
svenska
Kommentarer